დღეს წყალმომარაგების კომპანია მსოფლიო წყლის დღეს აღნიშნავს