გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის მიერ ორგანიზებული მედიატური სამეგრელოშო