ქალაქ მარნეულის 24 საათიანი წყალმომარაგებისთვის სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობს