ბოლნისის მუნიციპალიტეტისა და მიმდებარე სოფლების 24 საათიანი წყალმომარაგებისთვის ჯამურად 85 მლნ. ლარზე მეტი ღირებულების პროექტები ხორციელდება