სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფლებში: ნუკრიანი, ზემო მაღარო და ზემო ბოდბე წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია/მშენებლობა მიმდინარეობს