ადგილობრივი პროექტები
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2022-08-19
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-09-02
პროექტის ღირებულება (ლარში):
14,299,409.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
„ინვესტ გრუპი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2022-07-14
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-06-29
პროექტის ღირებულება (ლარში):
998,173.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს “სოხუმმშენი”
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2022-07-04
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-08-18
პროექტის ღირებულება (ლარში):
495,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს “ბ.კ”
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2022-05-31
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-10-02
პროექტის ღირებულება (ლარში):
4,059,200.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს “დარია +”
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2022-05-18
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-12-29
პროექტის ღირებულება (ლარში):
6,85,580.72
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „აიტი სერვისი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2022-04-07
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-11-29
პროექტის ღირებულება (ლარში):
1460054.82
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
„გზა“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2022-03-28
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-04-28
პროექტის ღირებულება (ლარში):
16,857,110.08
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ჯი-ი-ეს“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2022-01-31
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-10-15
პროექტის ღირებულება (ლარში):
24,333,332.98
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
ერთობლივი საქმიანობის ამხანაგობა "ჯეითუნ საქართველოს ფილიალი და შპს საბა"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2022-01-05
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-09-25
პროექტის ღირებულება (ლარში):
29,810,669.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
სს კობრა ინსტალასიონეს ი სერვისიოს საქართველოს ფილიალი, COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A. branch Georgia
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2022-01-04
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-12-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
535,533.08
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
"ნდს მშენებლობა"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-12-28
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2025-03-21
პროექტის ღირებულება (ლარში):
39,690,977.99
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
სს ფოლათ იოლ იაფი სანაიი ვე თიჯარეთ-ის ფილიალი საქართველოში
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-12-08
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-04-28
პროექტის ღირებულება (ლარში):
1,920,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს “უნივერსალ სერვისი”
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-12-03
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-12-22
პროექტის ღირებულება (ლარში):
6,788,478.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
„ერისიმედი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-09-22
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-01-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
685,346.28
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ჩხოროწყუ 2019“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-09-17
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-12-22
პროექტის ღირებულება (ლარში):
516,023.21
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
"ნდს მშენებლობა"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-09-15
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-01-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
745,811.72
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ჩხოროწყუ 2019“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-09-15
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-01-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
809,921.92
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ჩხოროწყუ 2019“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-09-07
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-03-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
6,692,252.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
ერთობლივი საქმიანობის ამხანაგობა „ინვესტ გრუპი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-08-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-01-03
პროექტის ღირებულება (ლარში):
7,498,541.54
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
ერთობლივი საქმიანობის ამხანაგობა „ინვესტ გრუპი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-08-04
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-07-19
პროექტის ღირებულება (ლარში):
6,699,915.99
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „უნივერსალ ჯორჯია 2008“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-07-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-05-19
პროექტის ღირებულება (ლარში):
6,479,195.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ჯი პი სი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-07-27
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-11-11
პროექტის ღირებულება (ლარში):
7,773,996.94
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „საბა“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-07-20
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-01-31
პროექტის ღირებულება (ლარში):
3,827,209.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „B&B“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-07-20
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-06-19
პროექტის ღირებულება (ლარში):
6 193 332.96
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ენსისი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-07-14
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-06-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
8,499,999.02
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
ბილდინგ-დეველოპერ
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-07-14
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-05-01
პროექტის ღირებულება (ლარში):
6,499,999.91
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
ბილდინგ-დეველოპერ
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-07-13
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-03-28
პროექტის ღირებულება (ლარში):
6,900,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
ბილდინგ-დეველოპერ
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-07-07
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-12-18
პროექტის ღირებულება (ლარში):
1,962,682.37
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს "ლ და კ"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-07-06
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-03-29
პროექტის ღირებულება (ლარში):
8,447,986.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „უნივერსალ ჯორჯია 2008“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-07-02
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-05-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
6,991,649.27
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ჯი-ი-ეს“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-05-14
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-04-14
პროექტის ღირებულება (ლარში):
8,877,590.64
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს ,,მშენებელი 80"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-05-14
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-01-14
პროექტის ღირებულება (ლარში):
7,699,999.97
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „ბილდინგ-დეველოპერ”
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-05-14
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-11-14
პროექტის ღირებულება (ლარში):
10,992,000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს “დაგი”
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-04-12
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-12-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
2,344,999.05
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „ჯი პი სი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-04-06
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-04-23
პროექტის ღირებულება (ლარში):
8,389,000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს “ალგეთი”
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-03-25
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-09-20
პროექტის ღირებულება (ლარში):
32,607,412.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „კომფორტმშენ XXI“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-03-18
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2025-01-18
პროექტის ღირებულება (ლარში):
20,999,776.99
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
ერთობლივი საქმიანობის ამხანაგობა "ჯეითუნ საქართველოს ფილიალი და შპს საბა"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-03-11
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-12-20
პროექტის ღირებულება (ლარში):
2,688,444.87
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „მეოხი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-02-12
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-01-23
პროექტის ღირებულება (ლარში):
10,999,996.58
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
ერთობლივი საქმიანობის ამხანაგობა "ჯეითუნ საქართველოს ფილიალი და შპს საბა"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-02-10
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-02-28
პროექტის ღირებულება (ლარში):
3,972,137.06
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
„კომფორტმშენ XXI“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-02-10
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-12-31
პროექტის ღირებულება (ლარში):
3,978,765.03
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
"ლ და კ"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-02-09
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-06-09
პროექტის ღირებულება (ლარში):
8,199,932.69
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
ერთობლივი საქმიანობის ამხანაგობა "ჯეითუნ საქართველოს ფილიალი და შპს საბა"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-02-01
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-12-28
პროექტის ღირებულება (ლარში):
677,951.58
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
„ ერისიმედი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-01-29
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-01-14
პროექტის ღირებულება (ლარში):
984,884.81
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
„მეოხი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-01-29
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-10-23
პროექტის ღირებულება (ლარში):
11,779,999.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
„ინ-სი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-01-15
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-12-12
პროექტის ღირებულება (ლარში):
1,254,775.87
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
"ლ და კ"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-01-14
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-02-14
პროექტის ღირებულება (ლარში):
11,999,999.99
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
„ინ-სი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-01-06
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-11-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
9,550,000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „ელ ჯორჯია“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-01-04
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-03-04
პროექტის ღირებულება (ლარში):
8,422,875.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
„სპეცჰიდრომშენი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-12-31
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-09-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
6,464,000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „ნიუ ქონსთრაქშენს ტექნოლოჯის“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-12-31
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-12-31
პროექტის ღირებულება (ლარში):
48,699,999.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „კომფორტმშენ XXI“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-12-31
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-09-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
14,881,000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „კომფორტმშენ XXI“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-12-31
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-01-31
პროექტის ღირებულება (ლარში):
6,850,000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
„კომფორტმშენ XXI“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-12-31
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-01-31
პროექტის ღირებულება (ლარში):
9,438,838.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „უნივერსალ ჯორჯია 2008“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-12-31
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-04-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
6,344,999.99
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „ალგეთი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-12-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-01-15
პროექტის ღირებულება (ლარში):
3,283,182.82
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს "ლ და კ"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-12-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-03-01
პროექტის ღირებულება (ლარში):
6,996,468.28
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს "ლ და კ"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-12-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-12-07
პროექტის ღირებულება (ლარში):
1,877,914.02
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს “ჰიდროტექნოლოგიური ჯგუფი”
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-12-28
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-12-28
პროექტის ღირებულება (ლარში):
3,699,923.69
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
ამხანაგობა ,,ვიაიპი"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-12-17
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-01-23
პროექტის ღირებულება (ლარში):
3,705,182.14
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს "ლ და კ"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-12-16
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-09-16
პროექტის ღირებულება (ლარში):
8,775,000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „ნიუ ქონსთრაქშენს ტექნოლოჯის“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-12-16
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-12-14
პროექტის ღირებულება (ლარში):
2,174,643.23
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „ნიუ ქონსთრაქშენს ტექნოლოჯის“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-12-07
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-12-06
პროექტის ღირებულება (ლარში):
2,686,559.99
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „ჰიდროტექნოლოგიური ჯგუფი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-12-07
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-12-06
პროექტის ღირებულება (ლარში):
2,418,626.71
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „მეოხი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-12-04
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-02-01
პროექტის ღირებულება (ლარში):
4,213,556.05
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს "ლ და კ"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-11-19
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-07-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
6,535,917.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „B&B“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-11-11
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-01-11
პროექტის ღირებულება (ლარში):
11,263,975.31
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
„სს კობრა ინსტალასიონეს ი სერვისიოს საქართველოს ფილიალი, COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A. branch Georgia“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-11-04
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-11-04
პროექტის ღირებულება (ლარში):
7,558,768.94
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „საბა“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-11-02
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-01-31
პროექტის ღირებულება (ლარში):
2,021,181.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „B&B“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-10-19
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-01-19
პროექტის ღირებულება (ლარში):
1,891,500.42
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „ბელდ-ინვესტი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-10-16
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-01-31
პროექტის ღირებულება (ლარში):
5,414,414.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „უნივერსალ ჯორჯია 2008“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-10-12
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-12-28
პროექტის ღირებულება (ლარში):
3,916,930.67
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს "ლ და კ"“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-10-12
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-01-12
პროექტის ღირებულება (ლარში):
8,866,678.33
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „ნიუ ქონსთრაქშენს ტექნოლოჯის“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-10-08
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-01-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
9,816,371.73
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „ბილდინგ-დეველოპერ“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-09-18
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-02-01
პროექტის ღირებულება (ლარში):
6,271,363.53
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „ჯი პი სი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-08-12
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-01-14
პროექტის ღირებულება (ლარში):
1,291,936.62
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „ნდს მშენებლობა“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-08-10
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-01-10
პროექტის ღირებულება (ლარში):
26,998,544.23
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „გზა“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-07-29
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-01-20
პროექტის ღირებულება (ლარში):
2,411,614.67
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს ,,ბელდ-ინვესტი’’
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2019-10-25
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-12-01
პროექტის ღირებულება (ლარში):
6,573,418.82
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „უნივერსალ ჯორჯია 2008“