ადგილობრივი პროექტები
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2022-01-05
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-09-25
პროექტის ღირებულება (ლარში):
29,810,669.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
სს კობრა ინსტალასიონეს ი სერვისიოს საქართველოს ფილიალი, COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A. branch Georgia
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2022-01-04
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-07-17
პროექტის ღირებულება (ლარში):
535,533.08
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
"ნდს მშენებლობა"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-12-28
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2025-03-21
პროექტის ღირებულება (ლარში):
39,690,977.99
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
სს ფოლათ იოლ იაფი სანაიი ვე თიჯარეთ-ის ფილიალი საქართველოში
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-12-21
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-06-07
პროექტის ღირებულება (ლარში):
462,111.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
„ნდს მშენებლობა"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-12-08
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-04-28
პროექტის ღირებულება (ლარში):
1,920,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს “უნივერსალ სერვისი”
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-12-03
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-12-22
პროექტის ღირებულება (ლარში):
6,788,478.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
„ერისიმედი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-11-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-09-01
პროექტის ღირებულება (ლარში):
288,888.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
„ელკო“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-11-25
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-10-10
პროექტის ღირებულება (ლარში):
2,560,001.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
„მამისონი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-09-22
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-02-10
პროექტის ღირებულება (ლარში):
685,422.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ჩხოროწყუ 2019“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-09-17
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-04-08
პროექტის ღირებულება (ლარში):
603,700.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
"ნდს მშენებლობა"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-09-15
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-02-10
პროექტის ღირებულება (ლარში):
800,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ჩხოროწყუ 2019“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-09-15
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-02-10
პროექტის ღირებულება (ლარში):
810,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ჩხოროწყუ 2019“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-09-07
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-03-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
6,692,252.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
ერთობლივი საქმიანობის ამხანაგობა „ინვესტ გრუპი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-08-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-11-26
პროექტის ღირებულება (ლარში):
7,498,999.99
დაფინანსების წყარო:
7,498,999.99
კონტრაქტორი:
ერთობლივი საქმიანობის ამხანაგობა „ინვესტ გრუპი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-08-04
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-07-19
პროექტის ღირებულება (ლარში):
6,699,915.99
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „უნივერსალ ჯორჯია 2008“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-07-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-05-19
პროექტის ღირებულება (ლარში):
6,479,195.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ჯი პი სი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-07-27
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-11-11
პროექტის ღირებულება (ლარში):
7,773,996.94
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „საბა“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-07-20
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-06-06
პროექტის ღირებულება (ლარში):
3,827,209.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „B&B“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-07-20
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-06-19
პროექტის ღირებულება (ლარში):
6 193 332.96
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ენსისი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-07-14
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-03-02
პროექტის ღირებულება (ლარში):
794,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
„მამისონი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-07-14
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-06-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
8,499,999.02
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
ბილდინგ-დეველოპერ
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-07-14
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-05-01
პროექტის ღირებულება (ლარში):
6,499,999.91
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
ბილდინგ-დეველოპერ
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-07-13
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-03-28
პროექტის ღირებულება (ლარში):
6,900,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
ბილდინგ-დეველოპერ
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-07-07
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-05-21
პროექტის ღირებულება (ლარში):
1,964,991.79
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს "ლ და კ"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-07-06
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-03-29
პროექტის ღირებულება (ლარში):
8,447,986.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „უნივერსალ ჯორჯია 2008“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-07-02
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-05-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
6,991,649.27
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ჯი-ი-ეს“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-05-14
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-04-14
პროექტის ღირებულება (ლარში):
8,877,590.64
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს ,,მშენებელი 80"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-05-14
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-01-14
პროექტის ღირებულება (ლარში):
7,699,999.97
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „ბილდინგ-დეველოპერ”
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-05-14
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-11-14
პროექტის ღირებულება (ლარში):
10,992,000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს “დაგი”
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-05-13
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-11-15
პროექტის ღირებულება (ლარში):
1,420,113.50
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს “მამისონი”
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-04-13
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-07-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
2,499,999.92
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „ბილდინგ-დეველოპერ”
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-04-12
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-06-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
2,344,999.05
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „ჯი პი სი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-04-06
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-04-23
პროექტის ღირებულება (ლარში):
8,389,000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს “ალგეთი”
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-03-25
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-09-20
პროექტის ღირებულება (ლარში):
32,607,412.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „კომფორტმშენ XXI“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-03-18
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2025-01-18
პროექტის ღირებულება (ლარში):
20,999,776.99
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
ერთობლივი საქმიანობის ამხანაგობა "ჯეითუნ საქართველოს ფილიალი და შპს საბა"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-03-02
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-04-02
პროექტის ღირებულება (ლარში):
2,688,444.87
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „მეოხი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-03-02
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-03-18
პროექტის ღირებულება (ლარში):
1,296,971.23
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „ჯი-ი-ეს“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-02-12
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-09-12
პროექტის ღირებულება (ლარში):
10,999,996.58
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
ერთობლივი საქმიანობის ამხანაგობა "ჯეითუნ საქართველოს ფილიალი და შპს საბა"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-02-10
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-05-10
პროექტის ღირებულება (ლარში):
5,998,000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
„კომფორტმშენ XXI“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-02-10
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-07-10
პროექტის ღირებულება (ლარში):
3,978,765.03
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
"ლ და კ"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-02-09
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-06-09
პროექტის ღირებულება (ლარში):
8,199,932.69
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
ერთობლივი საქმიანობის ამხანაგობა "ჯეითუნ საქართველოს ფილიალი და შპს საბა"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-02-01
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-02-01
პროექტის ღირებულება (ლარში):
678,195.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
„ ერისიმედი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-01-29
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-04-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
984,884.81
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
„მეოხი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-01-29
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-10-23
პროექტის ღირებულება (ლარში):
11,779,999.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
„ინ-სი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-01-15
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-03-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
1,254,776.07
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
"ლ და კ"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-01-14
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-02-14
პროექტის ღირებულება (ლარში):
11,999,999.99
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
„ინ-სი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-01-12
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-01-22
პროექტის ღირებულება (ლარში):
1,879,991.24
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „ვი-აი-პი +“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-01-06
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-10-06
პროექტის ღირებულება (ლარში):
9,550,000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „ელ ჯორჯია“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-01-04
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-03-04
პროექტის ღირებულება (ლარში):
8,422,875.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
„სპეცჰიდრომშენი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-12-31
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-07-31
პროექტის ღირებულება (ლარში):
3,699,923.69
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
ამხანაგობა ,,ვიაიპი"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-12-31
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-07-31
პროექტის ღირებულება (ლარში):
6,464,000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „ნიუ ქონსთრაქშენს ტექნოლოჯის“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-12-31
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-12-31
პროექტის ღირებულება (ლარში):
48,699,999.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „კომფორტმშენ XXI“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-12-31
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-09-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
14,881,000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „კომფორტმშენ XXI“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-12-31
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-01-31
პროექტის ღირებულება (ლარში):
6,850,000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
„კომფორტმშენ XXI“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-12-31
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-01-31
პროექტის ღირებულება (ლარში):
9,438,838.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „უნივერსალ ჯორჯია 2008“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-12-31
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-04-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
6,344,999.99
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „ალგეთი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-12-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-03-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
3,283,448.65
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს "ლ და კ"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-12-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-12-03
პროექტის ღირებულება (ლარში):
6,996,468.28
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს "ლ და კ"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-12-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-01-31
პროექტის ღირებულება (ლარში):
1,890,360.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს “ჰიდროტექნოლოგიური ჯგუფი”
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-12-17
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-04-20
პროექტის ღირებულება (ლარში):
3,705,182.14
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს "ლ და კ"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-12-16
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-09-16
პროექტის ღირებულება (ლარში):
8,775,000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „ნიუ ქონსთრაქშენს ტექნოლოჯის“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-12-16
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-02-16
პროექტის ღირებულება (ლარში):
2,175,000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „ნიუ ქონსთრაქშენს ტექნოლოჯის“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-12-07
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-05-07
პროექტის ღირებულება (ლარში):
2,686,662.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „ჰიდროტექნოლოგიური ჯგუფი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-12-07
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-02-07
პროექტის ღირებულება (ლარში):
2,424,884.99
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „მეოხი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-12-04
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-04-04
პროექტის ღირებულება (ლარში):
4,213,556.05
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს "ლ და კ"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-12-03
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2021-12-29
პროექტის ღირებულება (ლარში):
988,248.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „ჰიდროტექნოლოგიური ჯგუფი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-11-19
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-09-19
პროექტის ღირებულება (ლარში):
6,535,917.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „B&B“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-11-11
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-12-11
პროექტის ღირებულება (ლარში):
11,264,316.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
„სს კობრა ინსტალასიონეს ი სერვისიოს საქართველოს ფილიალი, COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A. branch Georgia“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-11-04
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-11-04
პროექტის ღირებულება (ლარში):
7,558,768.94
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „საბა“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-11-02
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-02-02
პროექტის ღირებულება (ლარში):
2,021,181.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „B&B“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-10-23
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-01-11
პროექტის ღირებულება (ლარში):
3,799,913.54
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „ვი-აი-პი +“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-10-23
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-01-31
პროექტის ღირებულება (ლარში):
2,430,846.88
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „ჰიდროტექნოლოგიური ჯგუფი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-10-19
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2021-11-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
2,028,751.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „ბელდ-ინვესტი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-10-16
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2021-12-27
პროექტის ღირებულება (ლარში):
320,950.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „სანტექ.ჯგუფი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-10-16
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-05-16
პროექტის ღირებულება (ლარში):
5,414,414.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „უნივერსალ ჯორჯია 2008“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-10-12
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-01-12
პროექტის ღირებულება (ლარში):
3,916,930.67
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს "ლ და კ"“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-10-12
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-05-12
პროექტის ღირებულება (ლარში):
8,875,055.03
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „ნიუ ქონსთრაქშენს ტექნოლოჯის“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-10-08
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-05-08
პროექტის ღირებულება (ლარში):
9,899,993.91
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „ბილდინგ-დეველოპერ“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-09-18
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-02-17
პროექტის ღირებულება (ლარში):
6,339,500.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „ჯი პი სი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-08-12
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-02-17
პროექტის ღირებულება (ლარში):
1,348,564.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „ნდს მშენებლობა“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-08-10
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-11-10
პროექტის ღირებულება (ლარში):
27,000,000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „გზა“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-07-29
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-04-02
პროექტის ღირებულება (ლარში):
2,412,080.17
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს ,,ბელდ-ინვესტი’’
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-07-21
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-02-10
პროექტის ღირებულება (ლარში):
2,236,155.12
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს ,,საბა’’
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-06-18
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-01-20
პროექტის ღირებულება (ლარში):
7,420,000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს "ეკოფრე"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-03-27
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-01-19
პროექტის ღირებულება (ლარში):
4,081,796.61
დაფინანსების წყარო:
2020 წლის საკუთარი სახსრები
კონტრაქტორი:
შპს „საბა“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2019-10-25
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2021-12-31
პროექტის ღირებულება (ლარში):
6,795,379.03
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „უნივერსალ ჯორჯია 2008“