საერთაშორისო ტენდერები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-05-15
შენიშვნა:
ტენდერის გახსის ვადამ გადაიწია 06/26/2020–მდე
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-04-21
შენიშვნა:
ტენდერის გახსის ვადამ გადაიწია 07/01/2020–მდე