საერთაშორისო ტენდერები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2022-01-21
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2022-01-05
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-04-21
შენიშვნა:
ტენდერის გახსის ვადამ გადაიწია 07/01/2020–მდე