ადგილობრივი ტენდერები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2022-06-20
დასრულების თარიღი:
2022-07-22
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
750,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2022-06-14
დასრულების თარიღი:
2022-07-15
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
17,900,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2022-05-02
დასრულების თარიღი:
2022-05-23
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
1,200,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2022-05-02
დასრულების თარიღი:
2022-05-24
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
635,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2022-03-29
დასრულების თარიღი:
2022-04-15
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
380,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი