ადგილობრივი ტენდერები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2022-11-25
დასრულების თარიღი:
2022-12-27
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
38,000,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2022-11-24
დასრულების თარიღი:
2022-12-27
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
29,500,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2022-11-24
დასრულების თარიღი:
2022-12-26
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
22,620,600.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2022-11-24
დასრულების თარიღი:
2022-12-16
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
4,501,104.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2022-11-18
დასრულების თარიღი:
2022-12-19
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
11,499,340.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2022-11-18
დასრულების თარიღი:
2022-12-20
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
19,000,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2022-11-18
დასრულების თარიღი:
2022-12-21
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
37,000,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2022-11-18
დასრულების თარიღი:
2022-12-20
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
35,000,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2022-11-18
დასრულების თარიღი:
2022-12-22
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
24,000,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2022-11-11
დასრულების თარიღი:
2022-12-13
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
27,000,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2022-11-04
დასრულების თარიღი:
2022-11-28
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
1,200,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2022-10-18
დასრულების თარიღი:
2022-11-09
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
3,053,250.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2022-10-10
დასრულების თარიღი:
2022-11-03
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
700,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2022-10-07
დასრულების თარიღი:
2022-11-08
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
27,723,510.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2022-10-07
დასრულების თარიღი:
2022-11-09
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
23,815,350.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2022-10-07
დასრულების თარიღი:
2022-10-31
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
1,947,280.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2022-10-07
დასრულების თარიღი:
2022-11-01
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
1,959,860.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2022-10-07
დასრულების თარიღი:
2022-11-10
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
17,777,193.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2022-09-30
დასრულების თარიღი:
2022-11-02
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
36,480,231.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2022-09-23
დასრულების თარიღი:
2022-10-25
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
18,869,085.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი