ადგილობრივი ტენდერები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2023-04-25
დასრულების თარიღი:
2023-05-17
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
1,707,797.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2023-04-25
დასრულების თარიღი:
2023-05-18
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
242,289.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2023-04-25
დასრულების თარიღი:
2023-05-22
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
887,810.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2023-04-25
დასრულების თარიღი:
2023-05-16
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
1,401,454.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2023-04-13
დასრულების თარიღი:
2023-05-08
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
420,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2023-04-13
დასრულების თარიღი:
2023-05-05
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
2,835,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2023-03-20
დასრულების თარიღი:
2023-04-24
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
14,800,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი