ადგილობრივი ტენდერები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-07-20
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
9 673 350.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-07-16
დასრულების თარიღი:
2020-08-17
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
690,000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსახლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-07-16
დასრულების თარიღი:
2020-07-28
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
200,000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-07-13
დასრულების თარიღი:
2020-08-04
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
7 123 195.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-07-06
დასრულების თარიღი:
2020-07-20
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
3 000 000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-07-03
დასრულების თარიღი:
2020-07-14
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
1 392 078.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-07-02
დასრულების თარიღი:
2020-07-23
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
22 354.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-06-17
დასრულების თარიღი:
2020-07-10
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
1 685 704.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-06-16
დასრულების თარიღი:
2020-07-08
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
10,848,547.00
დაფინანსების წყარო:
კომპანიის სახსრები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-05-15
დასრულების თარიღი:
2020-05-27
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
360,000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარიშემოსავლები