ადგილობრივი ტენდერები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2021-09-08
დასრულების თარიღი:
2021-09-29
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
200,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2021-09-03
დასრულების თარიღი:
2021-10-04
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
8,000,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2021-08-13
დასრულების თარიღი:
2021-09-06
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
616,186.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2021-07-22
დასრულების თარიღი:
2021-08-20
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
900,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2021-07-22
დასრულების თარიღი:
2021-08-20
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
900,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2021-07-22
დასრულების თარიღი:
2021-08-20
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
900,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი