ადგილობრივი პროექტები
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-12-17
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-07-20
პროექტის ღირებულება (ლარში):
445,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
„კომფორტმშენ XXI“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-11-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-09-01
პროექტის ღირებულება (ლარში):
288,888.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
„ელკო“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-11-26
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-06-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
191,112.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
“ელკო”
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-04-08
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-08-20
პროექტის ღირებულება (ლარში):
1,100,000,00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „მუნიციპალპროექტი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-01-15
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-01-15
პროექტის ღირებულება (ლარში):
850,000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
ამხანაგობა "GMP"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-01-11
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-01-11
პროექტის ღირებულება (ლარში):
750,000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „არქ დიზაინ მშენი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-01-11
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2021-11-11
პროექტის ღირებულება (ლარში):
360,000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „არქ დიზაინ მშენი“