ფოთს თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი წყალარინების ინფრასტრუქტურა ექნება