გეგმიური და არაგეგმიური სამუშაოები
წყალმომარაგების შეწყვეტის დრო: 04/03/2024 18:00:00
წყალმომარაგების აღდგენის დრო: 05/03/2024 10:00:00
გამორთული მისამართები:
კასპი ა.ჯორჯიაშვილის ქ.
კასპი აჭარის ქ.
კასპი ბ.ბახტაძის ქ.
კასპი ბორჯომის ქ.
კასპი გ.შატბერაშვილის ქ.
კასპი ერეკლეს ქ.
კასპი ვარძიის ქ.
კასპი ზ.ფალიაშვილის ქ.
კასპი თბილისის ქ.
კასპი თევდორეს ქ.
კასპი ი.ჭავჭავაძის ქ.
კასპი კ.ლესელიძის ქ.
კასპი კახეთის ქ.
კასპი კოლხეთის ქ.
კასპი ლ.ტოლსტოის ქ.
კასპი მარაბდის ქ.
კასპი მეტეხის ქ.
კასპი ნ.ბარათაშვილის ქ.
კასპი ნ.ხოკრიშვილის ქ.
კასპი პაატას ქ.
კასპი სამების ქ.
კასპი ქ.ჩოლოყაშვილის ქ.
კასპი ქართლის ქ.
კასპი ქვათახევის ქ.
კასპი შ.რუსთაველის ქ.
კასპი ვარძიის ქ. N 31
კასპი შ.რუსთაველის ქ. N 4
კასპი შ.რუსთაველის ქ. N 9
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 118
კასპი კ.ლესელიძის ქ. N 5
კასპი ი.ჭავჭავაძის ქ. N 24
კასპი შ.რუსთაველის ქ. N 8
კასპი პაატას ქ. N 50
კასპი შ.რუსთაველის ქ. N 6
კასპი ა.ჯორჯიაშვილის ქ. N 4
კასპი აჭარის ქ. N 15
კასპი ვარძიის ქ. N 26
კასპი პაატას ქ. N 10
კასპი ქვათახევის ქ. N 3
კასპი ი.ჭავჭავაძის ქ. N 1
კასპი ი.ჭავჭავაძის ქ. N 8
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 122
კასპი ი.ჭავჭავაძის ქ. N 19
კასპი კ.ლესელიძის ქ. N 7
კასპი კ.ლესელიძის ქ. N 38
კასპი შ.რუსთაველის ქ. N 2
კასპი მარაბდის ქ. N 14
კასპი კ.ლესელიძის ქ. N 1
კასპი შ.რუსთაველის ქ. N 37
კასპი შ.რუსთაველის ქ. N 1
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 44
კასპი მარაბდის ქ. N 12
კასპი ი.ჭავჭავაძის ქ. N 26
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 128
კასპი ი.ჭავჭავაძის ქ. N 32
კასპი შ.რუსთაველის ქ. N 23
კასპი აჭარის ქ. N 10
კასპი პაატას ქ. N 3
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 102
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 136
კასპი ი.ჭავჭავაძის ქ. N 15 ა
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 81
კასპი პაატას ქ. N 12
კასპი ბ.ბახტაძის ქ. N 6
კასპი ერეკლეს ქ. N 1
კასპი კ.ლესელიძის ქ. N 19
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 124
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 132
კასპი კ.ლესელიძის ქ. N 10
კასპი ქ.ჩოლოყაშვილის ქ. N 13
კასპი კ.ლესელიძის ქ. N 20
კასპი კახეთის ქ. N 6
კასპი კახეთის ქ. N 9
კასპი ერეკლეს ქ. N 6
კასპი შ.რუსთაველის ქ. N 28
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 164
კასპი ქართლის ქ. N 1
კასპი ბორჯომის ქ. N 17
კასპი შ.რუსთაველის ქ. N 22
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 16
კასპი თევდორეს ქ. N 13
კასპი შ.რუსთაველის ქ. N 38
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 31
კასპი ნ.ბარათაშვილის ქ. N 5
კასპი ნ.ბარათაშვილის ქ. N 9
კასპი პაატას ქ. N 21
კასპი ბორჯომის ქ. N 4
კასპი ი.ჭავჭავაძის ქ. N 3
კასპი ბორჯომის ქ. N 58
კასპი ბორჯომის ქ. N 16
კასპი კახეთის ქ. N 16
კასპი ნ.ხოკრიშვილის ქ. N 12
კასპი ერეკლეს ქ. N 9
კასპი კოლხეთის ქ. N 7
კასპი ბორჯომის ქ. N 46
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 148
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 116
კასპი ბორჯომის ქ. N 37
კასპი ვარძიის ქ. N 14
კასპი ვარძიის ქ. N 30
კასპი ვარძიის ქ. N 3
კასპი შ.რუსთაველის ქ. N 39
კასპი მარაბდის ქ. N 16 ბ
კასპი პაატას ქ. N 58
კასპი თბილისის ქ. N 17
კასპი კ.ლესელიძის ქ. N 14
კასპი ი.ჭავჭავაძის ქ. N 14
კასპი კოლხეთის ქ. N 11
კასპი კოლხეთის ქ. N 3
კასპი პაატას ქ. N 17
კასპი ერეკლეს ქ. N 22
კასპი შ.რუსთაველის ქ. N 27
კასპი მეტეხის ქ. N 4
კასპი კოლხეთის ქ. N 13
კასპი ა.ჯორჯიაშვილის ქ. N 13
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 47
კასპი პაატას ქ. N 1
კასპი ი.ჭავჭავაძის ქ. N 10
კასპი თევდორეს ქ. N 21
კასპი კ.ლესელიძის ქ. N 9
კასპი ი.ჭავჭავაძის ქ. N 6
კასპი ი.ჭავჭავაძის ქ. N 25
კასპი ბორჯომის ქ. N 31
კასპი კ.ლესელიძის ქ. N 31
კასპი მარაბდის ქ. N 16
კასპი ერეკლეს ქ. N 12
კასპი ბორჯომის ქ. N 2
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 101
კასპი შ.რუსთაველის ქ. N 35
კასპი სამების ქ. N 9
კასპი კ.ლესელიძის ქ. N 29
კასპი პაატას ქ. N 34
კასპი მარაბდის ქ. N 22ა
კასპი ზ.ფალიაშვილის ქ. N 4
კასპი კ.ლესელიძის ქ. N 2 ა
კასპი ბორჯომის ქ. N 42
კასპი თევდორეს ქ. N 2
კასპი პაატას ქ. N 9
კასპი ბორჯომის ქ. N 19
კასპი ქ.ჩოლოყაშვილის ქ. N 9
კასპი ნ.ბარათაშვილის ქ. N 15
კასპი ა.ჯორჯიაშვილის ქ. N 2
კასპი კ.ლესელიძის ქ. N 28
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 59
კასპი პაატას ქ. N 90
კასპი ბორჯომის ქ. N 7
კასპი კახეთის ქ. N 14
კასპი ერეკლეს ქ. N 29
კასპი ბორჯომის ქ. N 50
კასპი ვარძიის ქ. N 25
კასპი ქართლის ქ. N 6
კასპი გ.შატბერაშვილის ქ. N 16
კასპი შ.რუსთაველის ქ. N 20
კასპი გ.შატბერაშვილის ქ. N 7
კასპი ბორჯომის ქ. N 5
კასპი ქ.ჩოლოყაშვილის ქ. N 2
კასპი ვარძიის ქ. N 15
კასპი კ.ლესელიძის ქ. N 16
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 73
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 120
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 21
კასპი მეტეხის ქ. N 10
კასპი კ.ლესელიძის ქ. N 27
კასპი ბორჯომის ქ. N 3
კასპი ერეკლეს ქ. N 24
კასპი ნ.ხოკრიშვილის ქ. N 9
კასპი ლ.ტოლსტოის ქ. N 3
კასპი ბორჯომის ქ. N 1
კასპი ბორჯომის ქ. N 36
კასპი ი.ჭავჭავაძის ქ. N 5
კასპი ქართლის ქ. N 11
კასპი თევდორეს ქ. N 14
კასპი თბილისის ქ. N 8
კასპი ნ.ბარათაშვილის ქ. N 14
კასპი ვარძიის ქ. N 36
კასპი მეტეხის ქ. N 2
კასპი ნ.ბარათაშვილის ქ. N 17
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 91
კასპი ბ.ბახტაძის ქ. N 4
კასპი აჭარის ქ. N 11
კასპი შ.რუსთაველის ქ. N 42
კასპი ნ.ბარათაშვილის ქ. N 4
კასპი კ.ლესელიძის ქ. N 2
კასპი პაატას ქ. N 29
კასპი ბორჯომის ქ. N 18
კასპი გ.შატბერაშვილის ქ. N 26
კასპი ქვათახევის ქ. N 2
კასპი შ.რუსთაველის ქ. N 41
კასპი თბილისის ქ. N 4
კასპი კოლხეთის ქ. N 4
კასპი მარაბდის ქ. N 8
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 134
კასპი ერეკლეს ქ. N 18
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 41
კასპი ა.ჯორჯიაშვილის ქ. N 14
კასპი მეტეხის ქ. N 6
კასპი პაატას ქ. N 28
კასპი კ.ლესელიძის ქ. N 12
კასპი კ.ლესელიძის ქ. N 6
კასპი ა.ჯორჯიაშვილის ქ. N 5
კასპი გ.შატბერაშვილის ქ. N 4
კასპი კ.ლესელიძის ქ. N 32
კასპი ერეკლეს ქ. N 4
კასპი კ.ლესელიძის ქ. N 24
კასპი აჭარის ქ. N 12
კასპი პაატას ქ. N 35
კასპი შ.რუსთაველის ქ. N 19
კასპი ბ.ბახტაძის ქ. N 1
კასპი გ.შატბერაშვილის ქ. N 2 ა
კასპი გ.შატბერაშვილის ქ. N 28
კასპი ბორჯომის ქ. N 26
კასპი ვარძიის ქ. N 18
კასპი თევდორეს ქ. N 5
კასპი შ.რუსთაველის ქ. N 43
კასპი ქ.ჩოლოყაშვილის ქ. N 1
კასპი ი.ჭავჭავაძის ქ. N 40
კასპი ი.ჭავჭავაძის ქ. N 30
კასპი შ.რუსთაველის ქ. N 24
კასპი ა.ჯორჯიაშვილის ქ. N 10
კასპი მეტეხის ქ. N 11
კასპი სამების ქ. N 2
კასპი ერეკლეს ქ. N 14
კასპი ლ.ტოლსტოის ქ. N 7
კასპი ნ.ბარათაშვილის ქ. N 2
კასპი შ.რუსთაველის ქ. N 34
კასპი პაატას ქ. N 56
კასპი მეტეხის ქ. N 5 ა
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 146
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 150
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 138
კასპი თევდორეს ქ. N 7
კასპი ბორჯომის ქ. N 56
კასპი ერეკლეს ქ. N 16
კასპი პაატას ქ. N 30
კასპი მარაბდის ქ. N 32
კასპი ვარძიის ქ. N 1
კასპი შ.რუსთაველის ქ. N 10 ა
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 112
კასპი ი.ჭავჭავაძის ქ. N 29
კასპი მეტეხის ქ. N 1
კასპი გ.შატბერაშვილის ქ. N 5
კასპი შ.რუსთაველის ქ. N 12
კასპი ბორჯომის ქ. N 20
კასპი პაატას ქ. N 2
კასპი შ.რუსთაველის ქ. N 25
კასპი ბ.ბახტაძის ქ. N 2
კასპი ნ.ხოკრიშვილის ქ. N 3
კასპი გ.შატბერაშვილის ქ. N 20
კასპი მარაბდის ქ. N 26
კასპი კახეთის ქ. N 10
კასპი მარაბდის ქ. N 22
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 15
კასპი კ.ლესელიძის ქ. N 18
კასპი ი.ჭავჭავაძის ქ. N 17
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 130
კასპი ვარძიის ქ. N 4
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 35
კასპი კ.ლესელიძის ქ. N 15
კასპი გ.შატბერაშვილის ქ. N 12
კასპი ი.ჭავჭავაძის ქ. N 20
კასპი პაატას ქ. N 96
კასპი პაატას ქ. N 41
კასპი კახეთის ქ. N 8
კასპი ი.ჭავჭავაძის ქ. N 21
კასპი ა.ჯორჯიაშვილის ქ. N 15
კასპი ა.ჯორჯიაშვილის ქ. N 5 ა
კასპი ვარძიის ქ. N 2
კასპი კ.ლესელიძის ქ. N 17
კასპი ნ.ბარათაშვილის ქ. N 20
კასპი თბილისის ქ. N 11
კასპი პაატას ქ. N 66
კასპი აჭარის ქ. N 13
კასპი შ.რუსთაველის ქ. N 10
კასპი ი.ჭავჭავაძის ქ. N 16
კასპი ვარძიის ქ. N 8
კასპი ი.ჭავჭავაძის ქ. N 28
კასპი ქართლის ქ. N 12
კასპი ი.ჭავჭავაძის ქ. N 15
კასპი ი.ჭავჭავაძის ქ. N 22
კასპი ქ.ჩოლოყაშვილის ქ. N 7
კასპი ბ.ბახტაძის ქ. N 3
კასპი ვარძიის ქ. N 34
კასპი ი.ჭავჭავაძის ქ. N 9
კასპი პაატას ქ. N 76
კასპი პაატას ქ. N 78
კასპი პაატას ქ. N 44
კასპი პაატას ქ. N 20
კასპი პაატას ქ. N 36
კასპი თევდორეს ქ. N 4
კასპი ი.ჭავჭავაძის ქ. N 18
კასპი ბორჯომის ქ. N 15
კასპი აჭარის ქ. N 1
კასპი ვარძიის ქ. N 42
კასპი თბილისის ქ. N 16
კასპი ნ.ხოკრიშვილის ქ. N 11
კასპი კ.ლესელიძის ქ. N 3
კასპი მეტეხის ქ. N 8
კასპი ბორჯომის ქ. N 23
კასპი პაატას ქ. N 6
კასპი ვარძიის ქ. N 9
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 158
კასპი ქართლის ქ. N 18
კასპი ქ.ჩოლოყაშვილის ქ. N 23
კასპი სამების ქ. N 5
კასპი ზ.ფალიაშვილის ქ. N 6
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 152
კასპი თევდორეს ქ. N 20
კასპი პაატას ქ. N 39
კასპი კახეთის ქ. N 4
კასპი ნ.ბარათაშვილის ქ. N 8
კასპი კ.ლესელიძის ქ. N 46
კასპი კ.ლესელიძის ქ. N 11
კასპი ა.ჯორჯიაშვილის ქ. N 11
კასპი პაატას ქ. N 70
კასპი ვარძიის ქ. N 10
კასპი პაატას ქ. N 8
კასპი ნ.ბარათაშვილის ქ. N 19
კასპი ი.ჭავჭავაძის ქ. N 7
კასპი ა.ჯორჯიაშვილის ქ. N 9
კასპი ვარძიის ქ. N 32
კასპი ბორჯომის ქ. N 36 ბ
კასპი შ.რუსთაველის ქ. N 48
კასპი ნ.ბარათაშვილის ქ. N 22
კასპი ვარძიის ქ. N 7
კასპი კ.ლესელიძის ქ. N 21
კასპი აჭარის ქ. N 3
კასპი ერეკლეს ქ. N 7 ა
კასპი კ.ლესელიძის ქ. N 30
კასპი მეტეხის ქ. N 15
კასპი სამების ქ. N 4
კასპი პაატას ქ. N 37
კასპი ქ.ჩოლოყაშვილის ქ. N 11
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 69
კასპი ი.ჭავჭავაძის ქ. N 23
კასპი ი.ჭავჭავაძის ქ. N 34
კასპი ბორჯომის ქ. N 25
კასპი ბორჯომის ქ. N 11
კასპი თევდორეს ქ. N 15
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 17
კასპი თევდორეს ქ. N 17
კასპი კ.ლესელიძის ქ. N 23
კასპი ქ.ჩოლოყაშვილის ქ. N 4
კასპი შ.რუსთაველის ქ. N 33
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 77
კასპი აჭარის ქ. N 4
კასპი ზ.ფალიაშვილის ქ. N 7
კასპი ქ.ჩოლოყაშვილის ქ. N 6
კასპი ნ.ბარათაშვილის ქ. N 12
კასპი თევდორეს ქ. N 8
კასპი ბორჯომის ქ. N 40
კასპი კ.ლესელიძის ქ. N 8
კასპი ი.ჭავჭავაძის ქ. N 54
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 186
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 37
კასპი მეტეხის ქ. N 5
კასპი ი.ჭავჭავაძის ქ. N 38
კასპი თევდორეს ქ. N 12
კასპი შ.რუსთაველის ქ. N 5
კასპი კ.ლესელიძის ქ. N 36
კასპი პაატას ქ. N 23
კასპი კახეთის ქ. N 5
კასპი ა.ჯორჯიაშვილის ქ. N 8
კასპი ბორჯომის ქ. N 10
კასპი კახეთის ქ. N 19
კასპი შ.რუსთაველის ქ. N 17
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 23
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 114
კასპი შ.რუსთაველის ქ. N 40
კასპი პაატას ქ. N 14
კასპი ვარძიის ქ. N 12
კასპი ბ.ბახტაძის ქ. N 5
კასპი ვარძიის ქ. N 20
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 51 ა
კასპი ი.ჭავჭავაძის ქ. N 58
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 156
კასპი ვარძიის ქ. N 16
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 53
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 174
კასპი მეტეხის ქ. N 12
კასპი ქვათახევის ქ. N 1
კასპი თბილისის ქ. N 6
კასპი ვარძიის ქ. N 5
კასპი მეტეხის ქ. N 3
კასპი ბორჯომის ქ. N 8
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 126
კასპი გ.შატბერაშვილის ქ. N 3
კასპი პაატას ქ. N 84
კასპი ა.ჯორჯიაშვილის ქ. N 6
კასპი ი.ჭავჭავაძის ქ. N 42
კასპი გ.შატბერაშვილის ქ. N 40
კასპი შ.რუსთაველის ქ. N 46
კასპი თბილისის ქ. N 2
კასპი გ.შატბერაშვილის ქ. N 42
კასპი თევდორეს ქ. N 28
კასპი ერეკლეს ქ. N 8
კასპი შ.რუსთაველის ქ. N 44
კასპი ბორჯომის ქ. N 27
კასპი პაატას ქ. N 19
კასპი თევდორეს ქ. N 25
კასპი ქართლის ქ. N 9
კასპი ზ.ფალიაშვილის ქ. N 2 ა
კასპი თბილისის ქ. N 9
კასპი ქ.ჩოლოყაშვილის ქ. N 8
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 39
კასპი კ.ლესელიძის ქ. N 37
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 162
კასპი კახეთის ქ. N 13
კასპი აჭარის ქ. N 7
კასპი კ.ლესელიძის ქ. N 43
კასპი გ.შატბერაშვილის ქ. N 23
კასპი აჭარის ქ. N 20
კასპი თევდორეს ქ. N 16
კასპი კახეთის ქ. N 15
კასპი კ.ლესელიძის ქ. N 4
კასპი ქართლის ქ. N 14
კასპი კ.ლესელიძის ქ. N 40
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 183
კასპი ქართლის ქ. N 13
კასპი პაატას ქ. N 82
კასპი შ.რუსთაველის ქ. N 50
კასპი კახეთის ქ. N 1
კასპი კ.ლესელიძის ქ. N 42
კასპი ერეკლეს ქ. N 1 ა
კასპი თევდორეს ქ. N 1
კასპი ვარძიის ქ. N 7 ა
კასპი ნ.ბარათაშვილის ქ. N 3
კასპი სამების ქ. N 1
კასპი შ.რუსთაველის ქ. N 52
კასპი მეტეხის ქ. N 13
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 105
კასპი პაატას ქ. N 11
კასპი ლ.ტოლსტოის ქ. N 5
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 61
კასპი ი.ჭავჭავაძის ქ. N 11
კასპი ქართლის ქ. N 7
კასპი ქართლის ქ. N 8
კასპი ერეკლეს ქ. N 10
კასპი პაატას ქ. N 52
კასპი მეტეხის ქ. N 10 ა
კასპი შ.რუსთაველის ქ. N 14
კასპი ბორჯომის ქ. N 24
კასპი ი.ჭავჭავაძის ქ. N 36
კასპი შ.რუსთაველის ქ. N 31
კასპი ი.ჭავჭავაძის ქ. N 52
კასპი ბორჯომის ქ. N 41
კასპი თევდორეს ქ. N 10
კასპი ქვათახევის ქ. N 2 ა
კასპი ი.ჭავჭავაძის ქ. N 4
კასპი ქ.ჩოლოყაშვილის ქ. N 3
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 99
კასპი თბილისის ქ. N 7
კასპი პაატას ქ. N 60
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 67
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 108
კასპი ლ.ტოლსტოის ქ. N 9
კასპი ქ.ჩოლოყაშვილის ქ. N 17
კასპი ნ.ბარათაშვილის ქ. N 13
კასპი სამების ქ. N 6
კასპი ლ.ტოლსტოის ქ. N 4
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 109
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 95
კასპი გ.შატბერაშვილის ქ. N 2
კასპი ნ.ბარათაშვილის ქ. N 6
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 168
კასპი ი.ჭავჭავაძის ქ. N 48
კასპი პაატას ქ. N 33
კასპი თბილისის ქ. N 5
კასპი ა.ჯორჯიაშვილის ქ. N 7
კასპი პაატას ქ. N 31
კასპი ქ.ჩოლოყაშვილის ქ. N 19
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 107
კასპი პაატას ქ. N 68
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 178
კასპი ვარძიის ქ. N 21
კასპი ერეკლეს ქ. N 11
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 154
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 111
კასპი ი.ჭავჭავაძის ქ. N 27"ა"
კასპი პაატას ქ. N 54
კასპი პაატას ქ. N 4
კასპი მეტეხის ქ. N 9
კასპი ი.ჭავჭავაძის ქ. N 50
კასპი ბორჯომის ქ. N 32
კასპი ნ.ხოკრიშვილის ქ. N 1
კასპი თბილისის ქ. N 13
კასპი ბორჯომის ქ. N 33
კასპი პაატას ქ. N 22
კასპი კახეთის ქ. N 17
კასპი გ.შატბერაშვილის ქ. N 36
კასპი მარაბდის ქ. N 30
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 85
კასპი პაატას ქ. N 15
კასპი კახეთის ქ. N 11
კასპი სამების ქ. N 10
კასპი პაატას ქ. N 46
კასპი პაატას ქ. N 26
კასპი ერეკლეს ქ. N 3
კასპი კოლხეთის ქ. N 1
კასპი შ.რუსთაველის ქ. N 16
კასპი მარაბდის ქ. N 3
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 19
კასპი პაატას ქ. N 18
კასპი ბორჯომის ქ. N 38 ა
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 33
კასპი აჭარის ქ. N 19
კასპი ი.ჭავჭავაძის ქ. N 46
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 182
კასპი პაატას ქ. N 42
კასპი მარაბდის ქ. N 1
კასპი ვარძიის ქ. N 28
კასპი პაატას ქ. N 24
კასპი მარაბდის ქ. N 18
კასპი კ.ლესელიძის ქ. N 44
კასპი პაატას ქ. N 48
კასპი პაატას ქ. N 38
კასპი ა.ჯორჯიაშვილის ქ. N 3
კასპი ი.ჭავჭავაძის ქ. N 2
კასპი მარაბდის ქ. N 10
კასპი თევდორეს ქ. N 22
კასპი კ.ლესელიძის ქ. N 25
კასპი კ.ლესელიძის ქ. N 48
კასპი თბილისის ქ. N 18
კასპი მეტეხის ქ. N 7
კასპი მარაბდის ქ. N 6
კასპი პაატას ქ. N 7
კასპი თევდორეს ქ. N 6
კასპი სამების ქ. N 7
კასპი პაატას ქ. N 62
კასპი გ.შატბერაშვილის ქ. N 1
კასპი გ.შატბერაშვილის ქ. N 6
კასპი ერეკლეს ქ. N 5
კასპი გ.შატბერაშვილის ქ. N 10
კასპი ნ.ბარათაშვილის ქ. N 21
კასპი ი.ჭავჭავაძის ქ. N 12
კასპი ვარძიის ქ. N 11
კასპი აჭარის ქ. N 20 ბ
კასპი ბ.ბახტაძის ქ. N 7
კასპი ი.ჭავჭავაძის ქ. N 28 ა
კასპი ვარძიის ქ. N 38
კასპი ერეკლეს ქ. N 2
კასპი კ.ლესელიძის ქ. N 45
კასპი კოლხეთის ქ. N 6
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 49
კასპი აჭარის ქ. N 17
კასპი აჭარის ქ. N 2
კასპი ზ.ფალიაშვილის ქ. N 4 ა
კასპი შ.რუსთაველის ქ. N 36
კასპი ქართლის ქ. N 5
კასპი თევდორეს ქ. N 25 ა
კასპი ბორჯომის ქ. N 35
კასპი ბორჯომის ქ. N 9
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 160
კასპი აჭარის ქ. N 16
კასპი ქართლის ქ. N 4
კასპი კახეთის ქ. N 7
კასპი სამების ქ. N 3
კასპი ქვათახევის ქ. N 4
კასპი ნ.ბარათაშვილის ქ. N 7
კასპი კ.ლესელიძის ქ. N 39
კასპი ბ.ბახტაძის ქ. N 9
კასპი თევდორეს ქ. N 19
კასპი მარაბდის ქ. N 20
კასპი თბილისის ქ. N 14
კასპი ბორჯომის ქ. N 12 ა
კასპი შ.რუსთაველის ქ. N 21
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 166
კასპი პაატას ქ. N 13
კასპი ზ.ფალიაშვილის ქ. N 8
კასპი პაატას ქ. N 40
კასპი კახეთის ქ. N 20
კასპი კახეთის ქ. N 18
კასპი ბორჯომის ქ. N 39
კასპი კოლხეთის ქ. N 5
კასპი ბორჯომის ქ. N 13
კასპი აჭარის ქ. N 8
კასპი პაატას ქ. N 5
კასპი კახეთის ქ. N 2
კასპი პაატას ქ. N 45
კასპი ბორჯომის ქ. N 14
კასპი ერეკლეს ქ. N 16 ა
კასპი სამების ქ. N 8
კასპი ა.ჯორჯიაშვილის ქ. N 12
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 140
კასპი ვარძიის ქ. N 13
კასპი კოლხეთის ქ. N 9
კასპი ზ.ფალიაშვილის ქ. N 2
კასპი თბილისის ქ. N 10
კასპი ბორჯომის ქ. N 18 ა
კასპი ქ.ჩოლოყაშვილის ქ. N 21
კასპი გ.შატბერაშვილის ქ. N 30
კასპი ბორჯომის ქ. N 34
კასპი მარაბდის ქ. N 4
კასპი ვარძიის ქ. N 20 ა
კასპი გ.შატბერაშვილის ქ. N 18
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 83
კასპი ზ.ფალიაშვილის ქ. N 2 ბ
კასპი ქართლის ქ. N 10
კასპი ნ.ბარათაშვილის ქ. N 1
კასპი შ.რუსთაველის ქ. N 54
კასპი თევდორეს ქ. N 11
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 142
კასპი პაატას ქ. N 64
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 89
კასპი ბორჯომის ქ. N 21
კასპი ერეკლეს ქ. N 20
კასპი პაატას ქ. N 94
კასპი მარაბდის ქ. N 24
კასპი გ.შატბერაშვილის ქ. N 38
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 65
კასპი ქ.ჩოლოყაშვილის ქ. N 15
კასპი ნ.ბარათაშვილის ქ. N 16
კასპი შ.რუსთაველის ქ. N 30
კასპი თბილისის ქ. N 1
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 113
კასპი ერეკლეს ქ. N 7
კასპი კ.ლესელიძის ქ. N 33
კასპი კოლხეთის ქ. N 2
კასპი აჭარის ქ. N 9
კასპი კ.ლესელიძის ქ. N 22
კასპი ვარძიის ქ. N 27
კასპი ვარძიის ქ. N 29
კასპი პაატას ქ. N 27
კასპი ქართლის ქ. N 16
კასპი ბორჯომის ქ. N 5 ა
კასპი ვარძიის ქ. N 6
კასპი პაატას ქ. N 92
კასპი ნ.ბარათაშვილის ქ. N 18
კასპი მარაბდის ქ. N 28
კასპი ვარძიის ქ. N 23
კასპი ნ.ხოკრიშვილის ქ. N 7
კასპი ვარძიის ქ. N 24
კასპი პაატას ქ. N 16
კასპი ერეკლეს ქ. N 26
კასპი ქ.ჩოლოყაშვილის ქ. N 12
კასპი შ.რუსთაველის ქ. N 7
კასპი პაატას ქ. N 80
კასპი ქართლის ქ. N 1 ა
კასპი ბ.ბახტაძის ქ. N 8
კასპი თევდორეს ქ. N 3
კასპი ქ.ჩოლოყაშვილის ქ. N 10
კასპი ბორჯომის ქ. N 10 ა
კასპი მეტეხის ქ. N 14
კასპი ა.ჯორჯიაშვილის ქ. N 11 ა
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 187
კასპი გ.შატბერაშვილის ქ. N 34
კასპი პაატას ქ. N 86
კასპი ბორჯომის ქ. N 48
კასპი კახეთის ქ. N 3
კასპი თევდორეს ქ. N 18
კასპი გ.შატბერაშვილის ქ. N 14
კასპი ნ.ბარათაშვილის ქ. N 10
კასპი ნ.ბარათაშვილის ქ. N 11
კასპი ბორჯომის ქ. N 44
კასპი მარაბდის ქ. N 2
კასპი ზ.ფალიაშვილის ქ. N 9
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 97
კასპი აჭარის ქ. N 14
კასპი კახეთის ქ. N 12
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 177
კასპი ბორჯომის ქ. N 12
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 71
კასპი ვარძიის ქ. N 17
კასპი თბილისის ქ. N 3
კასპი ბორჯომის ქ. N 9 ა
კასპი თბილისის ქ. N 15
კასპი აჭარის ქ. N 5
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 115
კასპი კოლხეთის ქ. N 8
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 79
კასპი ბორჯომის ქ. N 30
კასპი ბორჯომის ქ. N 54
კასპი კ.ლესელიძის ქ. N 6 ა
კასპი აჭარის ქ. N 6
კასპი პაატას ქ. N 32 ა
კასპი ბორჯომის ქ. N 22
კასპი ერეკლეს ქ. N 7ა
კასპი ბორჯომის ქ. N 28
კასპი ბორჯომის ქ. N 10ა
კასპი პაატას ქ. N 28 ა
კასპი ი.ჭავჭავაძის ქ. N 31
კასპი კ.ლესელიძის ქ. N 6ა
კასპი ვარძიის ქ. N 19 ა
კასპი ქ.ჩოლოყაშვილის ქ. N 5
კასპი ქართლის ქ. N 20
კასპი ბორჯომის ქ. N 52
კასპი ბორჯომის ქ. N 12ა
კასპი ერეკლეს ქ. N 14 ა
კასპი ქართლის ქ. N 14 ა
კასპი ბორჯომის ქ. N 20ა
კასპი ბორჯომის ქ. N 2ა
კასპი შ.რუსთაველის ქ. N 3
კასპი მეტეხის ქ. N # 11
კასპი პაატას ქ. N 74
კასპი პაატას ქ. N 43
კასპი შ.რუსთაველის ქ. N 10ა
კასპი ბორჯომის ქ. N 9ა
კასპი კ.ლესელიძის ქ. N 26
კასპი შ.რუსთაველის ქ. N 29
კასპი თევდორეს ქ. N 23
კასპი ზ.ფალიაშვილის ქ. N 6 ა
კასპი კ.ლესელიძის ქ. N 13
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 93
კასპი ბორჯომის ქ. N 18 ბ
კასპი ერეკლეს ქ. N 6ა
კასპი ზ.ფალიაშვილის ქ. N 4ა
კასპი ბორჯომის ქ. N 62
კასპი ბორჯომის ქ. N 68
კასპი შ.რუსთაველის ქ. N 11
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 45"ა"
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 110
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 135
კასპი ი.ჭავჭავაძის ქ. N 35
კასპი ნ.ხოკრიშვილის ქ. N 13
კასპი ი.ჭავჭავაძის ქ. N 27
კასპი მაჩაბელის ქ.
კასპი მაჩაბელის ქ. N 5
კასპი მაჩაბელის ქ. N 12
კასპი ერეკლეს ქ. N 22ა
კასპი ქ.ჩოლოყაშვილის ქ. N 6 ა
კასპი კ.ლესელიძის ქ. N 41
კასპი შ.რუსთაველის ქ. N 32
კასპი გ.შატბერაშვილის ქ. N 8
კასპი ბორჯომის ქ. N 1ა
კასპი ბორჯომის ქ. N 58ა
კასპი ბორჯომის ქ. N 37ა
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 45
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 103
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 136 ბ. 1
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 136 ბ. 3
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 136 ბ. 4
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 136 ბ. 5
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 136 ბ. 6
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 136 ბ. 7
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 136 ბ. 8
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 136 ბ. 10
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 136 ბ. 11
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 136 ბ. 12
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 136 ბ. 13
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 136 ბ. 14
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 136 ბ. 15
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 136 ბ. 16
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 136 ბ. 17
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 136 ბ. 18
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 136 ბ. 19
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 136 ბ. 20
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 136 ბ. 21
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 136 ბ. 22
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 136 ბ. 23
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 136 ბ. 25
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 136 ბ. 26
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 136 ბ. 27
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 136 ბ. 28
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 136 ბ. 29
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 136 ბ. 31
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 136 ბ. 32
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 136 ბ. 33
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 136 ბ. 34
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 136 ბ. 35
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 136 ბ. 36
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 136 ბ. 38
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 136 ბ. 39
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 136 ბ. 40
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 136 ბ. 41
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 136 ბ. 42
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 136 ბ. 43
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 136 ბ. 44
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 136 ბ. 45
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 136 ბ. 46
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 136 ბ. 47
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 59 ბ. 1
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 59 ბ. 2
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 59 ბ. 3
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 59 ბ. 5
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 59 ბ. 6
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 59 ბ. 7
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 59 ბ. 8
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 59 ბ. 9
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 59 ბ. 10
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 59 ბ. 11
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 59 ბ. 12
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 59 ბ. 13
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 59 ბ. 14
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 59 ბ. 15
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 59 ბ. 16
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 59 ბ. 17
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 59 ბ. 18
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 59 ბ. 19
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 59 ბ. 20
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 59 ბ. 22
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 59 ბ. 23
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 59 ბ. 24
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 59 ბ. 25
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 59 ბ. 27
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 59 ბ. 28
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 59 ბ. 30
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 59 ბ. 31
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 59 ბ. 35
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 59 ბ. 36
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 59 ბ. 37
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 59 ბ. 38
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 59 ბ. 39
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 59 ბ. 40
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 59 ბ. 42
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 59 ბ. 43
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 59 ბ. 44
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 59 ბ. 46
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 59 ბ. 48
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 59 ბ. 49
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 59 ბ. 50
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 59 ბ. 51
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 59 ბ. 52
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 59 ბ. 53
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 59 ბ. 54
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 59 ბ. 55
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 59 ბ. 56
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 59 ბ. 57
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 59 ბ. 58
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 59 ბ. 47
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 128 ბ. 1
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 128 ბ. 4
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 128 ბ. 5
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 128 ბ. 6
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 128 ბ. 7
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 128 ბ. 8
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 128 ბ. 9
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 128 ბ. 11
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 128 ბ. 12
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 128 ბ. 13
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 130 ბ. 1
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 130 ბ. 2
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 130 ბ. 3
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 130 ბ. 4
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 130 ბ. 5
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 130 ბ. 6
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 130 ბ. 7
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 130 ბ. 9
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 130 ბ. 10
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 130 ბ. 13
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 130 ბ. 14
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 130 ბ. 15
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 130 ბ. 16
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 130 ბ. 17
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 130 ბ. 18
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 130 ბ. 19
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 132 ბ. 1
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 132 ბ. 2
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 132 ბ. 4
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 132 ბ. 5
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 132 ბ. 6
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 132 ბ. 7
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 132 ბ. 9
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 132 ბ. 10
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 132 ბ. 11
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 132 ბ. 12
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 132 ბ. 13
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 132 ბ. 15
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 132 ბ. 16
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 132 ბ. 17
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 132 ბ. 18
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 134 ბ. 1
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 134 ბ. 3
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 134 ბ. 5
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 134 ბ. 6
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 134 ბ. 7
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 134 ბ. 8
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 134 ბ. 9
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 134 ბ. 10
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 134 ბ. 11
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 134 ბ. 12
კასპი გ.შატბერაშვილის ქ. N 22
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 59 ბ. 60
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 138 ბ. 1
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 138 ბ. 2
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 138 ბ. 3
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 138 ბ. 4
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 138 ბ. 5
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 138 ბ. 6
კასპი შ.რუსთაველის ქ. N 28ა
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 27
კასპი კ.ლესელიძის ქ. N 43ა
კასპი ქართლის ქ. N 6ა
კასპი ქართლის ქ. N 6 ბ
კასპი კ.ლესელიძის ქ. N 21ა
კასპი ვარძიის ქ. N 10ა
კასპი პაატას ქ. N 21ა
კასპი გ.შატბერაშვილის ქ. N 16ა
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 132 ბ. 18.
კასპი ი.ჭავჭავაძის ქ. N 22ა
კასპი ი.ჭავჭავაძის ქ. N 26ბ
კასპი კ.ლესელიძის ქ. N 25ა
კასპი ლ.ტოლსტოის ქ. N 3ა
კასპი პაატას ქ. N 48ა
კასპი პაატას ქ. N 48ბ
კასპი ი.ჭავჭავაძის ქ. N 26გ
კასპი ი.ჭავჭავაძის ქ. N 40ა
კასპი ქ.ჩოლოყაშვილის ქ. N 8ა
კასპი ვარძიის ქ. N 20ა
კასპი გ.შატბერაშვილის ქ. N 26ა
კასპი პაატას ქ. N 25ა
კასპი პაატას ქ. N 25ბ
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 49ა
კასპი ქ.ჩოლოყაშვილის ქ. N 4ა
კასპი კ.ლესელიძის ქ. N 36ა
კასპი პაატას ქ. N 66ა
კასპი ა.ჯორჯიაშვილის ქ. N 11ბ
კასპი პაატას ქ. N 10ა
კასპი პაატას ქ. N 10ბ
კასპი თევდორეს ქ. N 6ბ
კასპი თევდორეს ქ. N 9ა
კასპი ბორჯომის ქ. N 8ა
კასპი კ.ლესელიძის ქ. N 23ა
კასპი ერეკლეს ქ. N 1ბ
კასპი ერეკლეს ქ. N 1გ
კასპი ერეკლეს ქ. N 1დ
კასპი ერეკლეს ქ. N 1ე
კასპი ერეკლეს ქ. N 1ვ
კასპი ერეკლეს ქ. N 1ზ
კასპი ქართლის ქ. N 12ა
კასპი პაატას ქ. N 22ა
კასპი ნ.ხოკრიშვილის ქ. N 7ა
კასპი ქ.ჩოლოყაშვილის ქ. N 3ა
კასპი ერეკლეს ქ. N 26ა
კასპი პაატას ქ. N 90ა
კასპი ი.ჭავჭავაძის ქ. N 34ა
კასპი პაატას ქ. N 29ა
კასპი ერეკლეს ქ. N 28
კასპი ბორჯომის ქ. N 5ბ
კასპი ვარძიის ქ. N 4ა
კასპი ვარძიის ქ. N 4ბ
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 148ა
კასპი თევდორეს ქ. N 2ა
კასპი ი.ჭავჭავაძის ქ. N 10ა
კასპი ბორჯომის ქ. N 16ა
კასპი ი.ჭავჭავაძის ქ. N 48ა
კასპი ვარძიის ქ. N 5ა
კასპი ი.ჭავჭავაძის ქ. N 38ა
კასპი ი.ჭავჭავაძის ქ. N 38ბ
კასპი პაატას ქ. N 12ა
კასპი პაატას ქ. N 12ბ
კასპი შ.რუსთაველის ქ. N 16ა
კასპი აჭარის ქ. N 7ა
კასპი თბილისის ქ. N 8ა
კასპი თბილისის ქ. N 2ა
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 75ა
კასპი შ.რუსთაველის ქ. N 30ა
კასპი შ.რუსთაველის ქ. N 3ა
კასპი თბილისის ქ. N 12
კასპი თბილისის ქ. N 10ა
კასპი შ.რუსთაველის ქ. N 26
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 65ა
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 140
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 180
კასპი კ.ლესელიძის ქ. N 15ა
კასპი გ.შატბერაშვილის ქ. N 12
კასპი კ.ლესელიძის ქ. N 19
კასპი ბ.ბახტაძის ქ. N 2ა
კასპი შ.რუსთაველის ქ. N 13ა
კასპი კ.ლესელიძის ქ. N 35
კასპი ი.ჭავჭავაძის ქ. N 11ა
კასპი აჭარის ქ. N 2ა
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 184
კასპი ერეკლეს ქ. N 7/1
კასპი ნ.ხოკრიშვილის ქ. N 5
კასპი კოლხეთის ქ. N 10
კასპი ბორჯომის ქ. N 29
კასპი ბორჯომის ქ. N 23/1
კასპი თბილისის ქ. N 9ა
კასპი მეტეხის ქ. N 7ა
კასპი ბორჯომის ქ. N 3ა
კასპი ბორჯომის ქ. N 3ბ
კასპი შ.რუსთაველის ქ. N 50ა
კასპი ბორჯომის ქ. N 18გ
კასპი ქ.ჩოლოყაშვილის ქ. N 2ა
კასპი კ.ლესელიძის ქ. N 6ბ
კასპი აჭარის ქ. N 18
კასპი ნ.ბარათაშვილის ქ. N 19ა
კასპი ვარძიის ქ. N 30ა
კასპი აჭარის ქ. N 3ა
კასპი შ.რუსთაველის ქ. N 15
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 87ა
კასპი შ.რუსთაველის ქ. N 41ა
კასპი ნ.ბარათაშვილის ქ. N 20ა
კასპი თევდორეს ქ. N 17ა
კასპი აჭარის ქ. N 7ბ
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 61ა
კასპი თევდორეს ქ. N 19ა
კასპი თევდორეს ქ. N 4ბ
კასპი თევდორეს ქ. N 4ა
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 113ა
კასპი პაატას ქ. N 72
კასპი მარაბდის ქ. N 20ა
კასპი ქ.ჩოლოყაშვილის ქ. N 8გ
კასპი ბორჯომის ქ. N 24ა
კასპი ა.ჯორჯიაშვილის ქ. N 2ა
კასპი მეტეხის ქ. N 12ბ
კასპი ნ.ბარათაშვილის ქ. N 3ა
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 110 ბ. 5
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 110 ბ. 23
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 110 ბ. 30
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 110 ბ. 8
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 110 ბ. 33
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 110 ბ. 22
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 110 ბ. 46
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 110 ბ. 14
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 110 ბ. 6
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 110 ბ. 15
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 110 ბ. 45
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 110 ბ. 24
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 110 ბ. 7
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 110 ბ. 2
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 110 ბ. 1
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 110 ბ. 42
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 110 ბ. 15
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 110 ბ. 39
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 110 ბ. 25
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 110 ბ. 26
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 110 ბ. 44
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 110 ბ. 17
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 110 ბ. 31
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 110 ბ. 54
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 110 ბ. 4
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 53ა
კასპი ზ.ფალიაშვილის ქ. N 1
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 110 ბ. 41
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 110 ბ. 3
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 110 ბ. 18
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 110 ბ. 10
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 110 ბ. 29
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 110 ბ. 35
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 110 ბ. 38
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 110 ბ. 52
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 110 ბ. 51
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 110 ბ. 12
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 110 ბ. 58
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 110 ბ. 48
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 110 ბ. 16
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 110 ბ. 13
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 110 ბ. 29
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 110 ბ. 37
კასპი პაატას ქ. N 88
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 110 ბ. 43
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 110 ბ. 27
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 110 ბ. 20
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 110 ბ. 50
კასპი ბორჯომის ქ. N 56ა
კასპი პაატას ქ. N 13ა
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 110 ბ. 40
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 110 ბ. 49
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 110 ბ. 28
კასპი შ.რუსთაველის ქ. N 75ა
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 110 ბ. 19
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 110 ბ. 57
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 110 ბ. 9
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 110 ბ. 21
კასპი ბორჯომის ქ. N 14ა
კასპი ბორჯომის ქ. N 1ბ
კასპი ბორჯომის ქ. N 6
კასპი შ.რუსთაველის ქ. N 2ა
კასპი ვარძიის ქ. N 31ბ
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 110 ბ. 34
კასპი ი.ჭავჭავაძის ქ. N 15ბ
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 110ბ
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 110ბ ბ. 33
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 110ბ ბ. 39
კასპი კ.ლესელიძის ქ. N 5 ა
კასპი შ.რუსთაველის ქ. N 99
კასპი ი.ჭავჭავაძის ქ. N 17 ა
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 110 ბ. 32
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 110 ბ. 53
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 110ბ ბ. 42
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 110ბ ბ. 17
კასპი გ.სააკაძის ქ. N 110ბ ბ. 20
კასპი კ.ლესელიძის ქ. N 34ა
კასპი ბორჯომის ქ. N 30გ

წყალმომარაგების შეზღუდვა გამოწვეულია ტექნიკური სამუშაოების გათვალისწინებით.

შ.პ.ს. საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია ბოდიშს უხდის მომხმარებლებს შექმნილი დისკომფორტის გამო.

წყალმომარაგების შეწყვეტის დრო: 04/03/2024 13:30:00
წყალმომარაგების აღდგენის დრო: 04/03/2024 19:30:00
გამორთული მისამართები:
გურჯაანი არსენ იყალთოელის ქ.
გურჯაანი ალ.ყაზბეგის ქ.
გურჯაანი ი.ევდოშვილის ქ.
გურჯაანი ერეკლე II ქ.
გურჯაანი ზ.ფალიაშვილის ქ.
გურჯაანი ივ.კირვალიძის ქ.
გურჯაანი ნ.ბარათაშვილის ქ.
გურჯაანი რ.თაბუკაშვილის ქ.
გურჯაანი სანაპიროს ქ.
გურჯაანი სიღნაღის ქ.
გურჯაანი წმინდა ნინოს ქ.
გურჯაანი თავისუფლების ქ. კორ. 12
გურჯაანი ვ.სარაჯიშვილის ქ. კორ. 1

წყალმომარაგების შეზღუდვა გამოწვეულია ტექნიკური სამუშაოების გათვალისწინებით.

შ.პ.ს. საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია ბოდიშს უხდის მომხმარებლებს შექმნილი დისკომფორტის გამო.

წყალმომარაგების შეწყვეტის დრო: 04/03/2024 12:30:00
წყალმომარაგების აღდგენის დრო: 04/03/2024 17:00:00
გამორთული მისამართები:
წყალტუბო ს. თერნალი

წყალმომარაგების შეზღუდვა გამოწვეულია ტექნიკური სამუშაოების გათვალისწინებით.

შ.პ.ს. საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია ბოდიშს უხდის მომხმარებლებს შექმნილი დისკომფორტის გამო.

წყალმომარაგების შეწყვეტის დრო: 04/03/2024 12:30:00
წყალმომარაგების აღდგენის დრო: 04/03/2024 15:30:00
გამორთული მისამართები:
დედოფლისწყარო 9 აპრილის ქ.
დედოფლისწყარო აკ.წერეთლის ქ.
დედოფლისწყარო ალ.ალადაშვილის ქ.
დედოფლისწყარო ალ.პუშკინის ქ.
დედოფლისწყარო ალ.ყაზბეგის ქ.
დედოფლისწყარო ალაზნის ქ.
დედოფლისწყარო არხოტის ქ.
დედოფლისწყარო გ.ლეონიძის ქ.
დედოფლისწყარო გ.სააკაძის ქ.
დედოფლისწყარო გ.ტაბიძის ქ.
დედოფლისწყარო გამარჯვების ქ.
დედოფლისწყარო გრ.ორბელიანის ქ.
დედოფლისწყარო დ.აღმაშენებლის ქ.
დედოფლისწყარო დ.გურამიშვილის ქ.
დედოფლისწყარო დ.პატატიშვილის ქ.
დედოფლისწყარო ე.თაყაიშვილის ქ.
დედოფლისწყარო ეგ.ნინოშვილის ქ.
დედოფლისწყარო ერეკლე II ქ.
დედოფლისწყარო ვ.გორგასლის ქ.
დედოფლისწყარო ჰ.გონაშვილის ქ.
დედოფლისწყარო ვ.სარაჯიშვილის ქ.
დედოფლისწყარო ვაჟა-ფშაველას ქ.
დედოფლისწყარო ზ.ფალიაშვილის ქ.
დედოფლისწყარო თამარის ქ.
დედოფლისწყარო თბილისის ქ.
დედოფლისწყარო თეატრის ქ.
დედოფლისწყარო თერგის ქ.
დედოფლისწყარო ი.გოგებაშვილის ქ.
დედოფლისწყარო ი.ჭავჭავაძის ქ.
დედოფლისწყარო იორის ქ.
დედოფლისწყარო ირ.ევდოშვილის ქ.
დედოფლისწყარო კ.ლესელიძის ქ.
დედოფლისწყარო კ.მარჯანიშვილის ქ.
დედოფლისწყარო კონსტიტუციის ქ.
დედოფლისწყარო ვ. ბაგრატიონის ქ.
დედოფლისწყარო ფ.ლაპიაშვილის ქ.
დედოფლისწყარო მ.კოსტავას ქ.
დედოფლისწყარო მეგობრობის ქ.
დედოფლისწყარო ნ.გომელაურის ქ.
დედოფლისწყარო მთის ქ.
დედოფლისწყარო მშვიდობის ქ.
დედოფლისწყარო ნ.ბარათაშვილის ქ.
დედოფლისწყარო ნ.ვაჩნაძის ქ.
დედოფლისწყარო ნიკორციხის ქ.
დედოფლისწყარო პ.ბაგრატიონის ქ.
დედოფლისწყარო I მაისის ქ.
დედოფლისწყარო მ.ჯავახიშვილის ქ.
დედოფლისწყარო რუსთავის ქ.
დედოფლისწყარო ბ.მაზიაშვილის ქ.
დედოფლისწყარო ს.დოდაშვილის ქ.
დედოფლისწყარო დ.ბოსტაშვილის ქ.
დედოფლისწყარო სკოლის ქ.
დედოფლისწყარო ჰერეთის ქ.
დედოფლისწყარო ფიროსმანის ქ.
დედოფლისწყარო ქიზიყის ქ.
დედოფლისწყარო შ.რუსთაველის ქ.
დედოფლისწყარო შირაქის ქ.
დედოფლისწყარო 9 ძმის ქ.
დედოფლისწყარო წმინდა ნინოს ქ.
დედოფლისწყარო წყაროს ქ.
დედოფლისწყარო ხორნაბუჯის ქ.
დედოფლისწყარო კახეთის ქ.
დედოფლისწყარო ეკ.ბეჟანიშვილის ქ.
დედოფლისწყარო ს/დ
დედოფლისწყარო ფ.მოსულიშვილის ქ.
დედოფლისწყარო ს.ბაღაშვილი ქ.
დედოფლისწყარო ს.ახმეტელის ქ.
დედოფლისწყარო ა.ნატროშვილის ქ.
დედოფლისწყარო სტალინი ქ.

წყალმომარაგების შეზღუდვა გამოწვეულია ტექნიკური სამუშაოების გათვალისწინებით.

შ.პ.ს. საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია ბოდიშს უხდის მომხმარებლებს შექმნილი დისკომფორტის გამო.

წყალმომარაგების შეწყვეტის დრო: 04/03/2024 12:30:00
წყალმომარაგების აღდგენის დრო: 04/03/2024 17:00:00
გამორთული მისამართები:
მარტვილი ა.ადამიას ქ.
მარტვილი აკ.გახოკიძის ქ.
მარტვილი ზ.ფარცვანიას ქ.
მარტვილი კ.ბართიას ქ.
მარტვილი მარტვილის ქ.
მარტვილი მშვიდობის I შეს.
მარტვილი მ.კოსტავას ქ.
მარტვილი 9 აპრილის ქ. N 1
მარტვილი მშვიდობის ქ. N 1
მარტვილი 9 აპრილის ქ. N 5
მარტვილი 9 აპრილის ქ. N 2
მარტვილი 9 აპრილის ქ. N 6
მარტვილი მშვიდობის ქ. N 2
მარტვილი 9 აპრილის ქ. N 15
მარტვილი 9 აპრილის ქ. N 12
მარტვილი 9 აპრილის ქ. N 7
მარტვილი 9 აპრილის ქ. N 18
მარტვილი მშვიდობის ქ. N 16
მარტვილი 9 აპრილის ქ. N 10
მარტვილი 9 აპრილის ქ. N 9
მარტვილი 9 აპრილის ქ. N 19
მარტვილი 9 აპრილის ქ. N 11
მარტვილი 9 აპრილის ქ. N 3
მარტვილი 9 აპრილის ქ. N 14
მარტვილი მშვიდობის ქ. N 17
მარტვილი მშვიდობის ქ. N 19
მარტვილი მშვიდობის ქ. N 12
მარტვილი მშვიდობის ქ. N 10
მარტვილი მშვიდობის ქ. N 11
მარტვილი 9 აპრილის ქ. N N 2
მარტვილი 9 აპრილის ქ. N 17
მარტვილი მშვიდობის ქ. N 20
მარტვილი 9 აპრილის ქ. N 1/1
მარტვილი 9 აპრილის ქ. N 13
მარტვილი მშვიდობის ქ. N 15
მარტვილი 9 აპრილის ქ. N 20
მარტვილი 9 აპრილის ქ. N 4
მარტვილი მშვიდობის ქ. N 13
მარტვილი კამოს ქ.
მარტვილი მშვიდობის ქ. N 14
მარტვილი თამარ მეფის ქ. N 2
მარტვილი თამარ მეფის ქ. N 4
მარტვილი თამარ მეფის ქ. N 8
მარტვილი თამარ მეფის ქ. N 10
მარტვილი თამარ მეფის ქ. N 12
მარტვილი თამარ მეფის ქ. N 16
მარტვილი თამარ მეფის ქ. N 18
მარტვილი თამარ მეფის ქ. N 20
მარტვილი თამარ მეფის ქ. N 22
მარტვილი თამარ მეფის ქ. N 24
მარტვილი თამარ მეფის ქ. N 26
მარტვილი თამარ მეფის ქ. N 28
მარტვილი თამარ მეფის ქ. N 30
მარტვილი თამარ მეფის ქ. N 1
მარტვილი თამარ მეფის ქ. N 3
მარტვილი თამარ მეფის ქ. N 5
მარტვილი თამარ მეფის ქ. N 7
მარტვილი თამარ მეფის ქ. N 9
მარტვილი თამარ მეფის ქ. N 11
მარტვილი თამარ მეფის ქ. N 13
მარტვილი თამარ მეფის ქ. N 15
მარტვილი თამარ მეფის ქ. N 17
მარტვილი თამარ მეფის ქ. N 19
მარტვილი თამარ მეფის ქ. N 21
მარტვილი თამარ მეფის ქ. N 23
მარტვილი თამარ მეფის ქ. N 25
მარტვილი თამარ მეფის ქ. N 29
მარტვილი 9 აპრილის ქ. N 2
მარტვილი 9 აპრილის ქ. N 8ა
მარტვილი 9 აპრილის ქ. N 1ა
მარტვილი მშვიდობის ქ. N 12ა

წყალმომარაგების შეზღუდვა გამოწვეულია ტექნიკური სამუშაოების გათვალისწინებით.

შ.პ.ს. საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია ბოდიშს უხდის მომხმარებლებს შექმნილი დისკომფორტის გამო.

წყალმომარაგების შეწყვეტის დრო: 04/03/2024 12:00:00
წყალმომარაგების აღდგენის დრო: 04/03/2024 18:00:00
გამორთული მისამართები:
გურჯაანი გაურჯის ქ.
გურჯაანი ვაჟა-ფშაველას ქ.
გურჯაანი ი.გოგებაშვილის ქ.

წყალმომარაგების შეზღუდვა გამოწვეულია ტექნიკური სამუშაოების გათვალისწინებით.

შ.პ.ს. საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია ბოდიშს უხდის მომხმარებლებს შექმნილი დისკომფორტის გამო.

წყალმომარაგების შეწყვეტის დრო: 04/03/2024 11:30:00
წყალმომარაგების აღდგენის დრო: 04/03/2024 20:00:00
გამორთული მისამართები:
გორი ალ.ჯავახიშვილის ქ.
გორი ა.ნადირაძის ქ.
გორი ა.პუშკინის ქ.
გორი გ.თავზიშვილის ქ.
გორი გ.გვერდწითელის ქ.
გორი გ.ელიოზიშვილის ქ.
გორი ს.გალუსტაშვილის ქ.
გორი დ.ყიფიანის ქ.
გორი ეკ.ჯუღაშვილის ქ.
გორი ლეხ და მარია კაჩინსკების ქ.
გორი თ.იოსებიძის ქ.
გორი ი.გოგებაშვილის ქ.
გორი ნ.მუსხელიშვილის ქ.
გორი ტყვიავის ქ.
გორი ცხინვალის გზატ.
გორი მეჯვრისხევის დას.

წყალმომარაგების შეზღუდვა გამოწვეულია ტექნიკური სამუშაოების გათვალისწინებით.

შ.პ.ს. საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია ბოდიშს უხდის მომხმარებლებს შექმნილი დისკომფორტის გამო.

წყალმომარაგების შეწყვეტის დრო: 04/03/2024 11:30:00
წყალმომარაგების აღდგენის დრო: 05/03/2024 12:00:00
გამორთული მისამართები:
ახალციხე ვალე 9 აპრილის ქ.
ახალციხე ვალე დ.აღმაშენებლის ქ.
ახალციხე ვალე ი.გაგარინის ქ.
ახალციხე ვალე კ.გამსახურდიას ქ.
ახალციხე ვალე ივ.გვარამაძის ქ.
ახალციხე ვალე ი.გოგებაშვილის ქ.
ახალციხე ვალე ვაჟა-ფშაველას ქ.
ახალციხე ვალე ს.კაკაჩიშვილის ქ.
ახალციხე ვალე ალ.მანველიშვილის ქ.
ახალციხე ვალე ს.მაჭარაშვილის ქ.
ახალციხე ვალე მეგობრობის ქ.
ახალციხე ვალე თამარ მეფის ქ.
ახალციხე ვალე ფარნავაზ მეფის ქ.
ახალციხე ვალე მეშახტის ქ.
ახალციხე ვალე შ.რუსთაველის ქ.
ახალციხე ვალე სადგურის ქ.
ახალციხე ვალე სტალინის ქ.
ახალციხე ვალე აკ.წერეთლის ქ.
ახალციხე ვალე ი.ჭავჭავაძის ქ.
ახალციხე ვალე II შახტის ტერიტორია ქ.

წყალმომარაგების შეზღუდვა გამოწვეულია ტექნიკური სამუშაოების გათვალისწინებით.

შ.პ.ს. საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია ბოდიშს უხდის მომხმარებლებს შექმნილი დისკომფორტის გამო.

წყალმომარაგების შეწყვეტის დრო: 04/03/2024 11:00:00
წყალმომარაგების აღდგენის დრო: 04/03/2024 17:00:00
გამორთული მისამართები:
ჭიათურა გ.ფანცულაიას ქ.

წყალმომარაგების შეზღუდვა გამოწვეულია ტექნიკური სამუშაოების გათვალისწინებით.

შ.პ.ს. საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია ბოდიშს უხდის მომხმარებლებს შექმნილი დისკომფორტის გამო.

წყალმომარაგების შეწყვეტის დრო: 04/03/2024 11:00:00
წყალმომარაგების აღდგენის დრო: 04/03/2024 18:00:00
გამორთული მისამართები:
წალენჯიხა ჯვარი ანდრია პირველწოდებულის ქ. N 146
წალენჯიხა ჯვარი ანდრია პირველწოდებულის ქ. N 143
წალენჯიხა ჯვარი ანდრია პირველწოდებულის ქ. N 80
წალენჯიხა ჯვარი ანდრია პირველწოდებულის ქ. N 153
წალენჯიხა ჯვარი ანდრია პირველწოდებულის ქ. N 141
წალენჯიხა ჯვარი ანდრია პირველწოდებულის ქ. N 98
წალენჯიხა ჯვარი ანდრია პირველწოდებულის ქ. N 122
წალენჯიხა ჯვარი ანდრია პირველწოდებულის ქ. N 100
წალენჯიხა ჯვარი ანდრია პირველწოდებულის ქ. N 126
წალენჯიხა ჯვარი ანდრია პირველწოდებულის ქ. N 197
წალენჯიხა ჯვარი ანდრია პირველწოდებულის ქ. N 151
წალენჯიხა ჯვარი ანდრია პირველწოდებულის ქ. N 96
წალენჯიხა ჯვარი ანდრია პირველწოდებულის ქ. N 179
წალენჯიხა ჯვარი ანდრია პირველწოდებულის ქ. N 110
წალენჯიხა ჯვარი ანდრია პირველწოდებულის ქ. N 144
წალენჯიხა ჯვარი ანდრია პირველწოდებულის ქ. N 152
წალენჯიხა ჯვარი ანდრია პირველწოდებულის ქ. N 82
წალენჯიხა ჯვარი ანდრია პირველწოდებულის ქ. N 121
წალენჯიხა ჯვარი ანდრია პირველწოდებულის ქ. N 128ა
წალენჯიხა ჯვარი ანდრია პირველწოდებულის ქ. N 177
წალენჯიხა ჯვარი ანდრია პირველწოდებულის ქ. N 173
წალენჯიხა ჯვარი ანდრია პირველწოდებულის ქ. N 187ა
წალენჯიხა ჯვარი ანდრია პირველწოდებულის ქ. N 125ა
წალენჯიხა ჯვარი ანდრია პირველწოდებულის ქ. N 145

წყალმომარაგების შეზღუდვა გამოწვეულია ტექნიკური სამუშაოების გათვალისწინებით.

შ.პ.ს. საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია ბოდიშს უხდის მომხმარებლებს შექმნილი დისკომფორტის გამო.

 1 2 3 >  Last ›