ზუგდიდს წყალმომარაგების ცენტრალიზებული სისტემა ექნება