ახალი დანადგარი წყლის ხარისხის გაუმჯობესებისათვის


2012-01-12

საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიამ 2012 წლის 11 იანვარს გრანულომეტრიული აპარატი შეიძინა, რომელიც წყლის შემცველი ნაწილაკების რაოდენობის და ზომების დადგენის საშუალებას იძლევა.

აღნიშნული  დანადგარი კომპანიას დაეხმარება წყლის გამწმენდი ნაგებობის ფილტრის და სალექარის რეალური ზომების შერჩევაში, რაც, თავისმხრივ, პროექტირების სრულყოფილად შესრულებაში შეიტანს წვლილს და მნიშვნელოვნად გაზრდის აბონენტებისათვის მიწოდებული წყლის ხარისხს.

 
სიახლეები