ანაკლიაში წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის სამშენებლო სამუშაოების 95% დასრულებულია