ბაკურიანში წყალმომარაგების არსებულ ინფრასტრუქტურას ADB-ის მისია გაეცნო