საკურორტო ზონებში წყალარინების შიდა ქსელების მოწესრიგება გრძელდება