წყალმომარაგების კომპანიის ინიციატივით, აუდიტის სამსახურმა კომპანიის შემოწმება დაიწყო


2018-10-26

საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის 2018 წლის აგვისტოს მიმართვის საფუძველზე, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის ბოლო ორი წლის შესაბამისობის აუდიტი დაიწყო.

საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია საქართველოს ინფრასტრუქტურის სამინისტროს 100%-იანი წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი კერძო სამართლის იურიდიული პირია. კომპანია წყალმომარაგებისა და წყალარინების ქსელით მომსახურებას ახორციელებს ურბანული ტიპის დასახლებებისთვის მთელი საქართველოს მასშტაბით (თბილისის, მცხეთის, რუსთავის, გარდაბნის მუნიციპალიტეტისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის გარდა).

საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია აქტიურად მუშაობს გამჭვირვალე, ეფექტური მართვის სისტემის დანერგვაზე.
სიახლეები