ქუთაისის სერვის-ცენტრის თანამშრომლის ერთი სამუშაო დღე