ხარაგაულის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციისთვის საპროექტო სამუშაოები იწყება


2019-03-06

დაბა ხარაგაულის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციისთვის საპროექტო სამუშაოების მოსამზადებლად გამოცხადებული ტენდერი დასრულდა. გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის მიერ შპს „არქ დიზაინ მშენი“ შეირჩა.

ტენდერში გამარჯვებულმა კომპანიამ პროექტის მომზადება ზაფხულში უნდა დაასრულოს, შემოდგომაზე კი სამშენებლო სამუშაოების დაწყებაა დაგეგმილი.

ამ დორისთვის, ხარაგაულში არსებული წყლის სისტემა ნაწილობრივ ამორტიზებულია, ძლიერი წვიმის დროს სათავე ნაგებობაზე წყალი ხშირად იმღვრევა, რის გამოც მოსახლეობას წყალი რიგ შემთხვევაში 2-3 დღე არ მიეწოდება.

პროექტი ითვალისწინებს წყალმომარაგების ქსელების, მაგისტრალების, სათავე ნაგებობებისა და სატუმბი სადგურის მშენებლობას. მოეწყობა ახალი რეზერვუარი, დაგეგმილია კორპუსებში შიდა გაყვანილობის მოწყობა და მოსახლეობის ინდივიდუალური გამრიცხველიანება. პროექტის დასრულების შემდეგ 4 000-მდე ადგილობრივს ხარისხიანი, სტაბილური წყალმომარაგება ექნება.

დაბა ხარაგაულის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციისთვის საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოები დაახლოებით 3,400,000 ლარით სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსდება.
სიახლეები