წყალმომზადების სისტემების შესახებ პირველი საერთაშორისო კონფერენცია ჩატარდა