ქალაქ აბაშისა და 8 სოფლის წყლის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა სრულდება