სურამში, დამატებით 1000 ადამიანის უწყვეტი წყალმომარაგებისთვის სამუშაოები დაიწყო