გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია მოსალოდნელ ყინვებთან დაკავშირებით აბობნენტებს რეკომენდაციას აძლევს


2015-12-31

ძვირფასო აბონენტებო, ზამთრის პერიოდში, მოსალოდნელ ყინვებთან დაკავშირებით, საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის სამოქმედო არეალში არსებულმა აბონენტებმა, ყინვის დრო წყალსადენი სისტემისა და აღრიცხვის კვანძის გაყინვის თავიდან აცილების მიზნით , გთხოვთ გაითვალისწინოთ შემდეგი რეკომენდაციები: იმ საყოფაცხოვრებო აბონენტებმა, რომლებიც სარგებლობთ მრიცხველით, მიზანშეწონილია ხელმისაწვდომი საშუალებებით დაათბუნოთ აღრიცხვის კვანძები, შეფუთოთ თქვენს კუთვნილებაში არსებული ზედაპირულად , ღია სივრცეში განლაგებული წყალსადენი ქსელები.
სიახლეები