მარნეულში წყლისა და წყალარინების ინფრასტრუქტურის მშენებლობა განახლდა