დღეიდან ქუთაისი და მიმდებარე სოფლები სასმელ წყალს ჩვეული რეჟიმით მიიღებენ!


2010-08-03

აგვისტოს დასაწყისში მაღალი ტემპერატურის გამო კოპიტნარის სათავე ნაგებობაზე მოპოვებული წყლის რაოდენობა შემცირდა,  რამაც მოსახლეობის წყალმომარაგება გარკვეულწილად შეაფერხა. მეორეს მხრივ, წყლის მარაგის შემცირება მაგისტრალურ ქსელზე უკანონო დაერთებებმაც გამოიწვია. ამასთან ერთად მოსახლეობის მხრიდან, სასმელი წყლის სარწყავად გამოყენების მცდელობასაც ჰქონდა ადგილი. 

 "საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია” ოპერატულად შეუდგა ქმედითი ღონისძიებების გატარებას. აღმოიფხვრა ყველა დაზიანება და რაც მთვარია, კოპიტნარის სათავე ნაგებობაზე სიმძლავრეების დამატება განხორციელდა.

 
სიახლეები