ხობიევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB)

ხობი

ხობის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია.

პროექტი დასრულდა 2015 წელს.
სხვა პროექტები