ზუგდიდში წყლისა და წყალარინების მასშტაბური პროექტები სრულდება