ტყიბულიევროკავშირი (EU)

ტყიბული

 2013   წლის თებერვლის თვეში დასრულდა  პროექტი. ითვალისწინებდა  მუხურა 2 და თეთრიღელე 2 სათავეების რეაბილიტაციას, სადაწნეო ქსელების რეაბილიტაციას სიგრძით 2200. საქლორატოროსა და 4003 რეზერვუარის რემონტს.
სხვა პროექტები