სენაკი 

ევროკავშირი (EU)

სენაკი

2013   წლის თებერვლის თვეში დასრულდა პროექტი.  პროექტი ითვალისწინებდა  წყალსადენის ქსელის მოწყობას სიგრძით 8470., ინდივიდუალური მრიცხველების მონტაჟს (303 .) საიფორმაციო ჯიხურის მოწყობას.


ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB)

სენაკის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია.
პროექტი დასრულდა 2015 წელს.

კომპანიის მიერ საკუთარი სახსრებით დასრულებული პროექტები

სენაკი

ნოსირის სათავე ნაგებობის საქლორატორო სადგურისა და ჭ=500მ3 რეზერვუარის  რეაბილიტაცია.

 
სხვა პროექტები