ჭიათურაევროკავშირი (EU)

ჭიათურა

2013  წლის თებერვლის თვეში დასრულდა პროექტი. პროექტი ითვალისწინებდა პერევის სატუმბო სადგურის აშენებას, 2ც ტუმბო აგრეგატის შეძენას და მონტაჟს, სადაწნეო მილის და გამანაწილებელიქსელების რეაბილიტაცია სიგრძით 1780გრძ/მ.

ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB)

პროექტი დასრულდა  2014 წელს.პროექტი ითვალისწინებდა 150მ3 რეზერვუარის მშენებლობას, "ლეჟუბნის" სატუმბოში 3 აგრეგატის შეძენას და მონტაჟს, "თირის" სატუმბოში 2 ტუმბო აგრეგატის შეძენა მონტაჟს, თირში საქლორატოროს მშენებლობას და წყალსადენის ქსელის მოწყობას სიგრძით 7,8კმ.
სხვა პროექტები