წყლის ახალი გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა ტყიბულში