ანასეულის მოსახლეობა 30 წლიანი უწყლობის შემდეგ უწყვეტი წყალმომარაგებით სარგებლობს