სიღნაღიევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB)

სიღნაღი

 

2011 წლის დეკემბრის თვეში დასრულდა 614.379 ლარის ღირებულების პროექტი.პროექტის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდა მაგისტრალს და ტუმბო აგრეგატებს, „რამაზანი“-ის სათავე ნაგებობზე შეიცვალა  2 მუშა და 1 სათადარიგო ტუმბო წარმადობით 14 ლ/წმ,    „ყარაბულას“ და „კარდიახის“ მილსადენს ჩაუტარდა რეაბილიტაცია სიგრძით 1900. „ნასამხრალის“ 5 ტუმბო აგრეგატი შეიცვალა წარმადობით 60 მ3/სთ და 38 მ3/სთ. შედეგად სიღნაღის მოსახლეობა სასმელ წყალს ყოველდღიურად 12 საათიანი გრაფიკით იღებს,
სხვა პროექტები