მოსახლეობა წყლის გადასახადს სამოქალაქო რეესტრის მონაცემთა ბაზის საფუძველზე გადაიხდის


2010-11-09

სამოქალაქო რესტრის სააგენტოს თავმჯდომარე გიორგი ვაშაძე, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო და "საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის" დირექტორი ირაკლი კვაშილავა დღეს ხელშეკრულება გააფორმებენ.
ხელშეკრულების საფუძველზე, აბონენტები სასმელი წყლის მიწოდების საფასურს სამოქალაქო რეესტრის ბაზის მონაცემების მიხედვით გადაიხდიან. 
სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს ტერიტორიულ სამსახურებში მოხდება ახალი აბონენტის რეგისტრაციაზე განაცხადების მიღება, აბონენტების აღრიცხვასა და დავალიანებასთან დაკავშირებულ  საკითხებზე, მოქალაქეებისთვის კონსულტაციის გაწევა და ინფორმაციის მიწოდება. ამავე სამსახურებში  იმუშავებენ `საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის~ ოპერატორებიც.
სიახლეები