ქუთაისის მოსახლეობის 70 პროცენტი ყოველდღიურ წყალმომარეგებაზე გადავიდა


2011-02-09

2011 წელს ქუთაისში კიდევ ერთი გრანდიოზული პროექტის განხორციელება  დაიწყება, რომლის ღირებულებაც 200 მილიონ ლარზე მეტი იქნება და საქართველოს მთავრობისა და აზიის განვიტარების ბანკის მიერ ფინანსდება.

აღნიშნული პროექტის დასრულების შემდეგ, ქალაქის მოსახლეობას ათწლეულების მანძილზე არსებული პრობლემა საბოლოოდ მოუგვარდება. სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები 2011 წლის სექტემბერში დაიწყება და პროექტის განხორციელებისას ათასობითადგილობრივი მოსახლე დასაქმდება.

ღეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა და საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიამ სარეაბილიტაციო სამუშაოები ადგილზე მოინახულეს.

ქუთაისში მასშტაბური სამუშაოების ჩატარდა:

           შეიცვალა არსებული მოძველებული არტეზიული ტუმბოები.

           გარემონტდა სატუმბი სადგურისა და საქლორატოროს შენობები.

           განახლდა საქლორატორო მეურნეობა. Q

           ქვიტირის მეორად გადამქაჩ სადგურში აიგოა ხალი, 2000კბ.მ ტევადობის რეზერვუარი.K

           კაპიტალურადშეკეთდა საქუსლიის 2X6000კბ.მ ტევადობის აქამდე უმოქმედო ავზები.

           გარემონტდა 3X10000 კბ.მმოცულობის რეზერვუარები და მოეწყოშიგამეურნეობა.

 

წყალგაყვანილობის ქსელი, რომელიც 60ქუჩაზე მთლიანადშეიცვალა და პარალელურად, პროექტის ფარგლებში გზის საფარისა და აღრიცხვის კვანძიც მოეწყო.

ქუთაისის მოსახლებას ყოველ მეორე ან მესამე დღეს 3-4 საათით და ეხლა აქვთ ყოველ დღეს 5-6 საათით.

ქუთაისის მოსახლეობის70 %, ანუ 115 000 ათასი აბონენტი ნაცვლად ყოველ-მეორე დღისა, სასმელ წყალს უკვე ყოველდღე იღებს.

დასრულდა სახელმწიფო ორგანიზაციების სრული გამრიცხველიანება. ხოლო, კერძო სექტორში 7ათას806

აბონენტისათვის მოეწყოა აღრიცხვის კვანძი.Mმოწესრიგებულმა აღრიცხიანობამ გამოიწვია წყლის ეკონომიური ხარჯვაც.

ზემოთ აღნიშნულმა ფაქტორებმა, განაპირობა ის რომ დღეისათვის, ქუთაისის მოსახლეობის 70%, ანუ 115ათასიაბონენტი ნაცვლად ყოველ მეორე-დღისა, სასმელ წყალს უკვე ყოველდღე იღებს.
სიახლეები