ქალაქ დედოფლისწყაროსა და დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლების წყალმომარაგება