გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია გურიაში უწყვეტი წყალმომარაგების უზრუნველსაყოფად 125 მლნ. ლარამდე ღირებულების პროექტებს ახორციელებს