სოფელ მუხრანში წყალმომარაგების სამუშაოები აქტიურად მიმდინარეობ