ქ. თეთრიწყაროსა და მუნიციპალიტეტში შემავალ 15 სოფელში წყალმომარაგების სამუშაოები მიმდინარეობს