ქალაქ ახალციხის 24 საათიანი წყალმომარაგებისთვის ფიზიკური სამუშაოები აქტიურად მიმდინარეობს