ანაკლიაში წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის სამშენებლო სამუშაოების 90% დასრულებულია