ადგილობრივი ტენდერები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2024-02-07
დასრულების თარიღი:
2024-03-14
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
50,627,825.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2024-02-05
დასრულების თარიღი:
2024-02-27
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
პრეისკურანტის სავარაუდო ღირებულებ (ლარში): 40,497.17 / შესყიდვის ობიექტის სახელშეკრულებო ღირებულება (ლარში): 14,000,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2024-02-05
დასრულების თარიღი:
2024-02-27
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
141,487.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2024-02-02
დასრულების თარიღი:
2024-03-11
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
პრეისკურანტის სავარაუდო ღირებულება (ლარში): 40,497.17 / შესყიდვის ობიექტის სახელშეკრულებო ღირებულება (ლარში): 16,000,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2024-01-24
დასრულების თარიღი:
2024-03-15
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
1,293,555.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2024-01-04
დასრულების თარიღი:
2024-02-05
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
45,300,614.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2023-12-27
დასრულების თარიღი:
2024-01-29
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
15,400,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი