საერთაშორისო პროექტები
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2023-04-28
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2026-08-09
პროექტის ღირებულება (ლარში):
145,513,165.81
დაფინანსების წყარო:
საფრანგეთისგანვითარებისსააგენტო, ევროკავშირის ფინანსური
კონტრაქტორი:
JV of YDA Insaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi & Ardem Yapi Gayrimenkul Insaat Taahut Akar.Mad.Tic.A.S.
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2022-11-25
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-02-18
პროექტის ღირებულება (ლარში):
29,608,334.00
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი
კონტრაქტორი:
China Nuclear Industry 23 Construction Co., LTD
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2022-11-21
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-02-14
პროექტის ღირებულება (ლარში):
49,063,831.00
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი
კონტრაქტორი:
MBD INSAAT SANAYI VE TICARET A.S.
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2022-11-21
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-02-14
პროექტის ღირებულება (ლარში):
41,590,365.00
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი
კონტრაქტორი:
ECETAS INSAAT SANAYI VE TICARET A.S
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2022-10-25
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-10-25
პროექტის ღირებულება (ლარში):
32,935,052.47
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი
კონტრაქტორი:
China Geo - Engineering Corporation (CGC)
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2022-10-25
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-10-25
პროექტის ღირებულება (ლარში):
37,552,491.56
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი
კონტრაქტორი:
Engineering Corporation (CGC)
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2022-10-19
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-04-11
პროექტის ღირებულება (ლარში):
34,435,133.32
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი
კონტრაქტორი:
China Geo - Engineering Corporation (CGC)
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2022-10-19
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-10-19
პროექტის ღირებულება (ლარში):
8,835,211.67
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი
კონტრაქტორი:
POLAT Yol Yapi Sanayi ve Ticaret Anonim Srkei (Turkey)
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2022-10-19
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-10-19
პროექტის ღირებულება (ლარში):
13,073,702.96
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი
კონტრაქტორი:
POLAT Yol Yapi Sanayi ve Ticaret Anonim Srkei (Turkey)
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2022-10-19
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-04-17
პროექტის ღირებულება (ლარში):
4,777,513.41
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი
კონტრაქტორი:
China Geo - Engineering Corporation (CGC)
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-05-21
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2021-04-05
პროექტის ღირებულება (ლარში):
3,955,400.00
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი
კონტრაქტორი:
“Akkord Industry Construction Investment Corporation”-ის წარმომადგენლობა საქართველოში „Akkord Georgia”
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2019-12-12
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2021-06-04
პროექტის ღირებულება (ლარში):
22,951,062.00
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი
კონტრაქტორი:
ერთობლივი საწარმო „Toshiba & In-Si“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2019-12-06
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-06-18
პროექტის ღირებულება (ლარში):
35,870,119.00
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი
კონტრაქტორი:
ერთობლივი საწარმო ,,ტოშიბა და ინ-სი’’
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2019-07-17
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2021-12-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
26,561,653.00
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი
კონტრაქტორი:
,, China Nuclear 23”
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2019-03-01
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2021-11-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
30,187,305.00
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი
კონტრაქტორი:
China Nuclear Industry 23 Construction Co
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2018-02-20
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-02-20
პროექტის ღირებულება (ლარში):
52,399,974.13
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი (ADB)
კონტრაქტორი:
ერთობლივი საწარმო "Ludwig Pfeiffer Hoch – und Tiefbau GmbH & Co. KG“ და „EMIT Group – Ercole Marelli Impianti Tecnologici S.r.l.”
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2018-02-02
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-03-14
პროექტის ღირებულება (ლარში):
17,400,988.00
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი
კონტრაქტორი:
,,As Inshaan-N”
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2017-04-05
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2019-12-07
პროექტის ღირებულება (ლარში):
26,435,407.00
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი (ADB)
კონტრაქტორი:
"AS Inshaat" LLC