საერთაშორისო პროექტები
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2023-05-29
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-12-29
პროექტის ღირებულება (ლარში):
3,429,859.25
დაფინანსების წყარო:
გერმანიის რეკონსტრუქციის ბანკი
კონტრაქტორი:
“GOPA Infra GmbH“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2022-09-23
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-09-23
პროექტის ღირებულება (ლარში):
35,592,490.00
დაფინანსების წყარო:
გერმანიის რეკონსტრუქციის ბანკი
კონტრაქტორი:
Fichtner Water & Transportation GmbH
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-05-20
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-05-20
პროექტის ღირებულება (ლარში):
7,000,000.00
დაფინანსების წყარო:
ევროპის საინვესტიციო ბანკი
კონტრაქტორი:
“CDM Smith Europe GmbH “
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-11-24
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-03-25
პროექტის ღირებულება (ლარში):
13,559,640.20
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი
კონტრაქტორი:
Regierungsbaumeister Schlegel GmbH & Co. KG